Kraj má do roku 2026 v plánu navýšit v oblasti sociálních služeb 970 lůžek pro seniory. „Navržena je řada investic v rámci celého kraje. Jednou z nich je rozšíření Domova seniorů Nová Paka,“ potvrzuje za kraj tiskový mluvčí Michal Friček. Dalším ze záměrů na Jičínsku je optimalizace domova pro seniory Oblastní charity Sobotka, rekonstrukce části Domova důchodců Hořice a transformace další části kapacit na domov se zvláštním režimem.

Současná kapacita Domova důchodců v Nové Pace (65 lůžek) je naplněná. „Bavíme se o jednotkách měsíců, kdy se člověk má šanci do zařízení dostat. Místa se naplňují přirozeným úmrtím,“ konstatuje starosta Josef Cogan.

Dům je určen klientům se zdravotní závislostí III. a IV. stupně, pro závislost druhého stupně slouží dům s pečovatelkou službou.

„Město učiní kroky k přípravě přístavby pro 35 lůžek. Objekt bude s hlavní budovou spojený krčkem a bude využívat výtah, kuchyň i prádelnu v hlavní budově, takže náklady na vznik jednoho místa budou výrazně nižší, s tím i nárůst personálu,“ domnívá se první muž packé radnice. Náklady odhaduje na 50 milionů.

Termín realizace zatím není stanoven, letos Nová Paka zpracuje dokumentaci, v příštím roce chce mít na stole pravomocné stavební povolení a pak už záleží na rozhodnutí kraje, kdy investici odstartuje.

Titulní strana oficiálního webu města Nová Paka.
Spor o webovou diskuzi! Podle ředitelů stoka, podle radnice malichernost

V Jičíně je počet lůžek v jediném domově pro seniory (61 míst) nedostatečný. Potvrzuje to ředitel sociálních služeb Tomáš Kolátor. Žádostí o umístění v domově pro seniory přibývá, některé jsou datovány k roku 2014. Zařízení slouží převážně lidem z Jičína. Hudbou budoucnosti jsou místa pro seniory v bývalých kasárnách, kde se ještě ani nezačalo stavět. Jičín dále nabízí kolem 90 bytů v domech s pečovatelskou službou v ulicích Přátelství, Vrchlického a Sokolovské.

V Hořicích je situace opačná. Kapacita domova seniorů (60 míst) se má snižovat a část se má transformovat na domov se zvláštním režimem.

Budoucnost

V okresu Trutnov je v tuto chvíli aktuální rozšíření Domova důchodců Lampertice rekonstrukcí objektu v Žacléři, jehož kapacita bude později využita pro službu domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby. Dojde také k potřebné rekonstrukci původní stavby v Lamperticích. Rozšiřovat se bude Domov důchodců Tmavý důl výstavbou nového objektu, nově vznikne domov se zvláštním režimem ve Dvoře Králové. „V delším časovém horizontu se počítá s přístavbou budovy pro službu domova se zvláštním režimem u Domova pro seniory Vrchlabí či s rozšířením Domova pro seniory Pilníkov,“ doplňuje informace Martin Friček.

V rámci okresu Náchod se plánuje novostavba domova pro seniory v Broumově, který nahradí stávající. Transformovat se bude domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy na Třešňovce na službu domova se zvláštním režimem. Později se počítá s výstavbou domova pro seniory v Červeném Kostelci.

Ukliďme svět, ukliďme Česko..
Uklidíme nejen Jičín, ale i Novou Paku a další místa