V letošním roce bude obec hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, kde činí příjmy i výdaje přes 2,9 milionu korun. Největší investiční akcí tohoto roku bude oprava zdejší mateřské školy, která dostane nová okna i střechu. Rozpočet rekonstrukce je 850 tisíc korun.

Obec má podanou žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond. ,,Pokud by nám byl grant přidělen, bude nám uhrazeno 50% z nákladů, zbylých 400 tisíc půjde z naší kasy. Jelikož je to pro nás vysoká částka, budeme muset letos šetřit v jiných oblastech, především v opravě komunikací,“ informuje starosta Libor Žofka.

V současné době Kněžnici mimo jiné pálí prodlevy s územním rozvojem. Aby v obci mohli vytvořit nový územní plán, musí čekat na rozhodnutí, kudy povede rychlostní silnice R 35.

(ter)