Léta připravovaný projekt se konečně dočká naplnění. Oblastní nemocnice Jičín bude mít multifunkční pavilon, ve kterém najde zázemí onkologie a dialýza i laboratoře biochemie, mikrobiologie, hematologie a transfuzní stanice. Dále se v objektu počítá s prostory pro instalaci magnetické rezonance. Na zpracovanou projektovou dokumentaci je vydáno platné stavební povolení.

„Pro jičínskou nemocnici je to velmi významná akce, která ji posune o dvacet let dopředu,“ řekl náměstek hejtmana Aleš Cabicar odpovědný za zdravotnictví.

Podle informací náměstka nemocnice Josefa Kubíčka se má s demolicí a s přeložením inženýrských sítí začít na podzim příštího roku, na jaře roku 2020 bude zahájena výstavba pavilonu. Do roku 2021 má být proinvestováno více jak 500 milionů.

„Nejdříve dojde k aktualizaci rozpočtu na zpracovanou prováděcí projektovou dokumentaci, následně se připraví a vypíše výběrové řízení tak, aby na podzim 2019 byla zahájena demolice a na ni bezprostředně navázala výstavba pavilonu A,“ upřesňuje postup náměstek ředitele nemocnice Josef Kubíček.

V suterénu pavilonu „A“ jsou vyprojektovány prostory pro sklady, strojovny, šatny. Dále plocha pro magnetickou rezonanci a část provozu laboratoří.

V prvním nadzemním podlaží budou soustředěny odborné ambulance, poradny, odběrová místnost laboratoří a odběrový sál transfuzní stanice.

V druhém podlaží najde zázemí Centru klinických laboratoří. V tomto podlaží je uvažováno s venkovním nadzemním koridorem, spojujícím ostatní pavilony, především pavilon RDG.

Ve třetím podlaží počítá projekt s umístěním stacionář hemodialýzy se sálem.

Čtvrté nadzemní podlaží je vyhrazeno provozu onkologického stacionáře s příslušnými ambulancemi. V prostorách pod střechou budou umístěny strojovny vzduchotechniky.

Ještě než vypukne demolice a stavba nového pavilonu začne na jaře příštího roku rekonstrukce vjezdu do areálu nemocnice, spojená s výstavbou nemocniční lékárny a úpravou vjezdu do Kukulovy ulice. Investice za 35 milionů ale zatím nemá dodavatele.

Kraji se totiž nepodařilo vysoutěžit stavební firmu, proto se bude výběrové řízení nyní opakovat. „Realizace akce je plánovaná na jeden rok, na podzim příštího roku už má být jeden ze vjezdů do nemocnice vyčleněn pro stavbu nového pavilonu,“ upřesňuje Kubíček.