Mimořádná návštěva pak může být povolena tehdy, pokud povede ke zlepšení psychického stavu pacienta nebo napomůže ke zvládání jeho vážného zdravotního stavu. V případě výjimečné návštěvy je nutné zkrátit pobyt na maximálně 15 minut a zredukovat počet osob na jednu maximálně dvě. Nutností je používání roušek a dalších hygienických opatření. Lidé by také měli zvážit nutnost návštěv v ambulancích.