Obaly, skleněné lahve a plechovky nebo poházené krabice od pizzy jsou vadou na kráse turisty hojně vyhledávaného a obdivovaného Valdštejnova náměstí. “Je to ostuda. Lidé z celé republiky koukají na historickém náměstí na přetékající koše,” podotkla Jičíňanka Martina C. Vznik nových podzemních kontejnerů jen pár kroků od náměstí proto velmi oceňuje. Podle ní by to mohlo situaci alespoň částečně vyřešit.

Podobná hnízda podzemních separačních kontejnerů jsou už v Jičíně celkem tři. V budoucnu by podle Jireše mohly ve městě přibýt další. V historickém centru, které je evidováno jako památková zóna, je ale každá podobná stavba komplikovaná. “Řešili jsme také, jestli podobné kontejnery nepostavit přímo na náměstí, kde je koncentrace lidí a turistů největší. Jejich vzhled je decentní a podle mého by ráz náměstí nepokazil. Každý zásah do památkové zóně s sebou ale přináší řadu úskalí,” uvedl jičínský architekt Radek Jiránek.

I v Lindnerově ulici, která těsně pod náměstím propojuje ulici Smiřických a Školní, se výkop a instalace kontejnerů zkomplikovala. při nutných představebních průzkumech v lokalitě se podařil archeologický nález. “„Při výkopech pro podzemní kontejnery v ulici Lindnerova se podařilo zdokumentovat hned několik archeologických objektů ilustrujících historii města. Jednalo se o suterén zahloubené stavby překryté požárovou vrstvou z konce 16. století, tu porušila o něco mladší část podzemního podlaží dalšího domu a v rohu sondy byl odkryt rub valené klenby sklepa z pískovcových kvádrů. V současné době probíhá zpracování dat z výzkumu, o jehož výsledcích bude muzeum dále informovat,” vysvětlil archeolog Jiří Unger z Regionálního muzea a galerie v Jičíně.

Při stavbě byla podle mluvčího Jireše odkryta klenba sklepa. Tu se stavitelé rozhodli zachovat. Její odstranění by totiž mohlo ohrozit stabilitu zdi na dvoře ZŠ 17. listopadu. Čtvrtý kontejner proto museli oproti původnímu plánu posunout k ostatním.

Celá stavba stála téměř 1,2 milionu korun a je součástí širšího plánu města pro podporu třídění odpadů. Většinu nákladů pokryje dotace z Operačního programu Životního prostředí s podporou EU. “„Město Jičín proto do této akce vloží svoje finanční prostředky výši 15 procent z nákladů. Zbývajících 85 procent z vysoutěžených nákladů pokryje schválená dotace,” uvedl místostarosta Jan Jiřička.

Kontejnery v současné době překrývá páska a do provozu by měly být uvedeny v srpnu. Jestli a kde vzniknou další podobná stanoviště, zatím vedení města neuvedlo. Problém nadbytku odpadů si ale uvědomuje. Nedávno radní ohlásili, že rozšíří svoz door-to-door do dalších jičínských čtvrtí a připravuje se také koncepce nového městského mobiliáře, součástí kterého by měly být právě také odpadkové koše v centru města.