Nejhlasitejším kritikem je opoziční zastupitel za Stranu práv občanů zemanovci Miroslav Matějka (v roce 2010 byl zvolen za ČSSD). Již zítra při veřejném zasedání budou dva radní čelit dalšímu pokusu o odvolání.

Sdružení se brání
Petr Hamáček se proti nařčením ohradil prostřednictvím stanoviska, které postupy obou radních za Sdružení pro Jičín vysvětluje a hájí.

V dokumentu Petr Hamáček píše: „Pod mým vedením byla uvedena do života zcela nová směrnice o veřejných zakázkách, která je velmi zprůhlednila. Pro hladké fungování bylo zřízeno místo vedoucího oddělení veřejných zakázek, kde odbornice pomáhá všem příspěvkovým organizacím. Během mého působení na radnici od konce června 2012 do současnosti proběhlo na městě a jím zřízených organizací téměř 90 veřejných zakázek v hodnotě přes 100 mil. Kč ve vysoutěžených cenách při průměrné úspoře 26 %.

Hovořit o tom, že se ve městě neinvestuje, může jenom ten, kdo zde nežije. Všechny dokumenty k těmto zakázkám naleznete na profilu zadavatele města Jičína. Nová pracovnice šetří nemalé peníze městu tím, že město nenajímá firmy na organizaci výběrového řízení. Tímto způsobem sama sebe zaplatí."

Úsporný rozpočet
Petr Hamáček se ve stanovisku vyjadřuje i k podobě rozpočtu na letošní rok. Miroslav Matějka jej totiž kritizuje s tím, že neobsahuje dostatek položek pro investice.

„Když byl tvořen rozpočet, kladl jsem si za cíl prosadit ty akce, které byly dlouho odkládané a budou řešit situaci, kde město je v rozporu s předpisy nebo rovnou dobrými mravy. Touto akcí je zpřístupnění K-klubu pro vozíčkáře, ačkoli zde několik let probíhal kroužek pro handicapované děti, neexistovala při mém příchodu na radnici pro tuto akci ani projektová dokumentace! Tato akce bude ukončena koncem září. Pro vozíčkáře byl vytvořen bezbariérový vchod též do kina při rekonstrukci chodníku v ulici 17.listopadu. Ostudným pak považuji stav hlavní cesty na hřbitově a chybějící veřejné osvětlení v urnovém háji. Oboje bude ještě letos zrekonstruované.

Jsem též rád, že naše rada zkrátila přípravu projektové dokumentace pro novou mateřskou školu o tři měsíce a o tyto tři měsíce dříve mohla začít dříve stavba. Pokud by se nám to nepodařilo, začalo by se stavět teprve na jaře roku 2014! Samozřejmě, že je to pozdě, ale před rokem 2010 chyběla politická vůle ke stavbě nové MŠ, ačkoli zajištění dostatku míst v MŠ by mělo být pro politiky o řád důležitější než zastřešení ledu."
Režijní náklady

Miroslav Matějka zkrizitoval rozpočet i za to, že nesnižuje režijní náklady městského úřadu. I tento bod místostarosta odmítá.

„Rada města aktivně prosazovala úspory, ať již soustředěným nákupem energií, refinancováním úvěru na zimní stadion, kde klesla úroková sazba úvěru o téměř 2%, vyčísleno absolutně, město po dobu trvání úvěru zaplatí zhruba o 4 miliony korun bance méně.

M. Matějka kritizuje také, že město nabírá úředníky. Chtěl bych tuto informaci uvést na pravou míru. Byl posílen sociální odbor, neboť proběhla dalekosáhlá reforma sociálně právní ochrany dětí, kdy stát přidal sociálnímu odboru velkou dávku povinností a přislíbil nové úředníky zaplatit. Dále město posílilo vodoprávní úřad, díky jehož podstavu byla vydávána s velkým zpožděním stavební povolení a tím docházelo ke zmenšení investic v ORP. Z mého hlediska není možné, aby město z důvodu úspor na své straně blokovalo investiční projekty jiným subjektům po řadu měsíců. Dále byl posílen odbor dopravy, kde stáli občané na výměnu řidičského průkazu perné hodiny," píše místostarosta.

Skládka Zebín
Matějkova slova Petra Hamáčka vyprovokovala k reakci. Opoziční zastupitel prý v minulosti prosazoval, aby se výběrové řízení pro investiční akci rekultivace skládky Zebín rozhodovalo prostřednictvím počítačového losování. Petr Hamáček v čele koalice Změna pro Jičín ale prosadil klasický tendr, kdy zakázku dostal ten účastník, který podal nejlevnější nabídku.

Petr Hamáček poukazuje na to, že tento tah byl správný, neboť mnohé zakázky v České republice, vyhodnocené losovací metodou, mají nyní problém s uznáním státní dotace. „Když pan Matějka opakuje, jak moc jsme nekompetentní, chtěl bych upozornit, co se mohlo stát, kdyby se výběrové řízení uskutečnilo losováním. Zakázka by stála minimálně 55 milionů a stát by nám třeba řekl, že si ji musíme zaplatit sami. Pan Matějka prosazoval řešení, které bylo od základu chybné."

Kompletní stanovisko Petra Hamáčka

Stanovisko Sdružení pro Jičín k dalšímu pokusu o odvolání
dne 18. září se koná jednání zastupitelstva města Jičína a opět je na programu návrh na mé odvolání z pozice místostarosty a L.Havla z pozice radního. Záminkou je nekompetentnost (tvrdí SPOZ), komunisté nám vyčítají naše chování před rokem. Myslí tím zřejmě odvolání bývalého starosty.Zdá se, že se pánové Matějka (SPOZ) a Kebus (KSČM) spojili a chtěli by ovládnout Jičín. Není to žádná náhoda, tito pánové spolupracují v Jičíně již deset let, někdy tiše a někdy otevřeně. Je možné, že se jim ovládnutí Jičína s podporou zastupitelů za ODS a ČSSD podaří.

Konkurence je živná síla politiky a potud je vše v pořádku. Nicméně důvody by měly mít pravdivý základ a ten my postrádáme.

Rád bych připomenul, že Změna pro Jičín odvolala starostu M.Puše až ve chvíli, kdy byla Rada města tvořena pouze dvěma členy a nefungovala již několik měsíců. M.Puš odmítal jakékoli návrhy dohod a jiné řešení již nezbývalo. Zároveň ale již za měsíc po jeho odvolání nabídla Změna pro Jičín ODS pozici starosty a jedno místo v Radě města. V současné radě města je zastoupení ODS totožné, jako bylo v té minulé!

M. Matějka mě neustále obviňuje z nekompetentnosti. Rád bych se k těmto obviněním vyjádřil. Pod mým vedením byla uvedena do života zcela nová směrnice o veřejných zakázkách, která velmi ztransparentnila veřejné zakázky. Pro hladké fungování bylo zřízeno místo vedoucího oddělení veřejných zakázek, kde odbornice na veřejné zakázky pomáhá všem příspěvkovým organizacím. Během mého působení na radnici od konce června 2012 do současnosti proběhlo na městě a jím zřízených organizací téměř 90 veřejných zakázek v hodnotě přes 100 mil. Kč ve vysoutěžených cenách při průměrné úspoře 26% oproti těm odhadovaným. Hovořit o tom, že se ve městě neinvestuje, může jenom ten, kdo zde nežije. Všechny dokumenty k těmto zakázkám naleznete na profilu zadavatele města Jičína. Nová pracovnice šetří nemalé peníze městu tím, že město nenajímá firmy na organizaci výběrového řízení. Tímto způsobem sama sebe zaplatí.

Když byl tvořen rozpočet, kladl jsem si za cíl prosadit ty akce, které byly dlouho odkládané a budou řešit situaci, kde město je v rozporu s předpisy nebo rovnou dobrými mravy. Touto akcí je zpřístupnění K-klubu pro vozíčkáře, ačkoli zde několik let probíhal kroužek pro handicapované děti, neexistovala při mém příchodu na radnici pro tuto akci ani projektová dokumentace! Tato akce bude ukončena koncem září. Pro vozíčkáře byl vytvořen bezbariérový vchod též do kina při rekonstrukci chodníku v ulici 17.listopadu. Ostudným pak považuji stav hlavní cesty na hřbitově a chybějící veřejné osvětlení v urnovém háji. Oboje bude ještě letos zrekonstruované.

Jsem též rád, že naše rada zkrátila přípravu projektové dokumentace pro novou mateřskou školu o tři měsíce a o tyto tři měsíce, mohla začít dříve stavba. Pokud by se nám to nepodařilo, začalo by se stavět teprve na jaře roku 2014! Samozřejmě, že je to pozdě, ale před rokem 2010 chyběla politická vůle ke stavbě nové MŠ, ačkoli zajištění dostatku míst v MŠ by mělo být pro politiky o řád důležitější než zastřešení ledu.

Ve školství proběhla řada menších rekonstrukcí jako střecha a okna na J.Š. Kubína, rozjíždí se zateplení a výměna oken na 3.ZŠ. Proběhly i největší personální změny na ředitelských postech za posledních 15 let.
Mám radost i z menších nákupů, jako je třeba nová AVIA pro TS Jičín, která nahradí dvě Avie z roku 1975 a 1977, které do letoška doslova otravovaly vzduch Jičína. Dříve nebyly na podobný nákup peníze.
Rada města též už v tuto chvíli připravuje projekty tak, abychom byli připraveni včas na investiční akce, jež je nejvýhodnější soutěžit v zimě.

Rada města aktivně prosazovala úspory, ať již soustředěným nákupem energií, refinancováním úvěru na zimní stadion, kde klesla úroková sazba úvěru o téměř 2%, vyčísleno absolutně město po dobu trvání úvěru zaplatí zhruba o 4 miliony korun bance méně. Pro organizace města jsme zavedli cashpool, díky kterému mají své zůstatky na běžných účtech úročeny namísto 0,01% v době historicky nejnižších sazeb 0,65%. Město poskytlo prostor i pro organizaci aukcí pro domácnosti. Občané mohou na úřadě platit platební kartou.
Město Jičín také investovalo do rozvoje sociálních služeb. Podařilo se nám zvednout proud dotací od státu a kraje o pět milionů Kč. Byla zavedena sociálně aktivizační služba, která pracuje přímo s rodinami v problémech a byl založen azylový dům pro rodiče s dětmi a mladistvé. V příštím roce bychom rádi v rozvoji těchto služeb pokračovali, především zřízením tísňové péče pro seniory.

Město a jeho organizace získávají dotace, především ze Státního fondu životního prostředí, Státního fondu dopravní infrastruktury a také zcela nově MAS Otevřené zahrady Jičínska.

M. Matějka kritizuje také, že město nabírá úředníky. Chtěl bych tuto informaci uvést na pravou míru. Byl posílen sociální odbor, neboť proběhla dalekosáhlá reforma sociálně právní ochrany dětí, kdy stát přidal sociálnímu odboru velkou dávku povinností a přislíbil nové úředníky zaplatit. Dále město posílilo vodoprávní úřad, díky jehož podstavu byla vydávána s velkým zpožděním stavební povolení a tím docházelo ke zmenšení investic v ORP. Z mého hlediska není možné, aby město z důvodu úspor na své straně blokovalo investiční projekty jiným subjektům po řadu měsíců. Dále byl posílen odbor dopravy, kde stáli občané na výměnu řidičského průkazu perné hodiny. Vzhledem k tomu, že městský úřad je zde pro občany, bylo naší povinností tuto situaci řešit.

Další kritika míří na vybavování úřednictva. Zajímalo by mě, zda je skutečně vyhazováním peněz výměna počítačů starších šesti a v mnoha případech devíti let, přičemž tyto staré počítače nezvládají stále náročnější software a opět zpomalují výkon úřadu.

Za zlomový moment tohoto funkčního období považuji souboj o podobu veřejné zakázky na rekultivaci skládky Zebín. Zatímco pan Matějka prosazoval užší řízení, které by zajistilo dnes již proslulé losování pomocí počítače. Strany zúčastněné později ve Změně pro Jičín prosazovaly otevřené výběrové řízení a tento souboj vyhrály. Ze soutěže vyšla cena na 40% odhadovaných nákladů. Poskytovatel dotace faktury proplácí a stavba se chýlí ke konci. Díky zpochybnění losování již fond v srpnu na tři týdny přerušil proplácení takto vysoutěžených zakázek a i přes nyní obnovené proplácení není situace definitivně vyřešena a SFŽP informuje, že se čeká na stanovení postupu Ministerstvem financí.

Pokud bychom se vydali cestou, kterou prosazoval pan Matějka, dnes bychom žili ve velkém napětí, zda nakonec nebude muset rekultivaci skládky zaplatit město ze svého. Díky losování by byla zakázka mnohem dražší, jednalo by se tedy o minimálně 60 mil. Kč.

Představa Sdružení pro Jičín o budoucnosti spočívá v první řadě v napravování buď havarijních, nebo ostudných stavů. Co tím myslíme? Zde je pár příkladů – vytvoření prostor pro K-Klub v č.p. 2, oprava šaten ve sportovním areálu (soutěž začne během září, smlouvu na projektovou dokumentaci schvalovala opět naše rada), oprava sociálních zařízení, které neodpovídají standardu, oprava těch nejhorších chodníků a ulic. V havarijním stavu je kino, zámek a město se bude muset podílet i na odstranění havarijních stavů v jičínské sokolovně. Během těchto nejnutnějších oprav budeme mít čas na diskuze o vizích a velkých projektech pro Jičín. S jejich realizací bychom měli začít ale až poté, co si to budeme moci po všech stránkách dovolit.
Nevěřím, že by radikální změna fungující Rady města Jičína na dobu příštích dvanácti měsíců byla městu samotnému ku prospěchu.    Petr Hamáček, místostarosta města Jičína

Kritika od Miroslava Matějky

Miroslav Matějka (za SPOZ) je v současnosti zřejmě nejvýraznějším odpůrcem politiky Petra Hamáčka a Luďka Havla. Body jeho kritiky se nemění. Podívejme se na ty nejdůležitější.

1) „Vláda tajemníka": Podle Matějkových slov se Petr Hamáček a Luděk Havel zavázali k programu koalice Změny pro Jičín, která slibovala snižování nákladů městského úřadu a vypsání výběrového řízení na post tajemníka. Tuto funkci dlouhodobě zastává Peter Bareš. Nic z toho se podle Miroslava Matějky nestalo. Zastupitel dokonce mluví o tom, že Jičínu vládne nikým nevolený tajemník, nikoliv městská rada.

2) „Projídací rozpočet": Další z oblíbených frází Miroslava Matějky se týká rozpočtu na rok 2013. Zastupitel radu chválí za konkrétní úspory, kterých dosáhla, ale kritizuje ji za přílišnou benevolenci rozpočtu z hlediska režijních nákladů města. Podle jeho kritiky je rozpočet postaven tak, aby vyhovoval úředníkům, nikoliv občanům. Jako důkaz předkládá to, že město nakupuje drahé vybavení, nové automobily a informační techniku.

3) „Město se konzervuje": Miroslav Matějka sice schvaluje investice, které rada dokázala uskutečnit, avšak považuje je pouze za dílčí a příliš skromné. Rada se prý nezabývá velkými, dlouhodobými akcemi, které městu zajistí prosperitu v budoucnosti. Pouze se snaží „konzervovat" současný stav.

4) Zamítnutí přestavby jezuitské koleje: Zastupitel spílá Luďku Havlovi za to, že se na základě mylných posudků rozhodl nepodpořit přestavbu jezuitské koleje na Valdštejnův vědeckotechnický park. Zlomové hlasování se událo na konci loňského roku a Luděk Havel se tehdy k překvapení všech členů rady postavil proti, protože se obával zmeškání termínu vyčerpání evropské dotace. Svým hlasováním šokoval i členy rady a podle Miroslava Matějky se zachoval nezodpovědně. ⋌(jir)

Jen trochu rozumu

Na 18. září je na programu zastupitelstva návrh na odvolání místostarosty P. Hamáčka a radního L. Havla. Dopr. Promiňte, slušné slovo na toto konání neznám.

Petr Hamáček rozesílá několikastránkové prohlášení, kde popisuje svou práci, vyvrací výpady. Potřebuje se uchýlit k dlouhému psaní, obhájit se, vysvětlovat, namísto aby čas věnoval správě města. Asi je nás hodně, kteří mu věříme. Vzpomínám na chválu, které se mu dostalo z řad zastupitelů. Že on je jeden z těch, kteří intenzivně pracují. I „opoziční" zastupitelé si váží jeho práce. I Luděk Havel odevzdává své dílo. Tak proč ta snaha o odvolání?

Protože takhle vypadá politika. Podle zásady – oni nám šlápli na kuří oko, tak je osolíme. Přiznávám, že i já jsem kdysi patřil k těm, kteří si naivně mysleli, že zastupitelé se sejdou, zváží, kdo je z nich nejlepší a ty zvolí do rady. Ale o tohle jim vůbec nejde. A veřejně už to i přiznávají. Oni si hrajou své politické hrátky, za kterými se skrývá uražená ješitnost, osobní prospěch, touha po pomstě. Prý koaliční dohody.

Proboha, jaká je to koalice, když spolu hlasují komunisti a ODS? Řeči o pravici a levici jsou jen fráze.
Mluví se o hlasovací matematice: 2 x KSČM + 2 x ČSSD + 2 x SPO – zemanovci + 4 až 6 ODS. Takže prý vše rozhodnou dva, možná jen jeden člověk z ODS. Pokud rozum nedostane někdo jiný. Brr. Co nastane, když jim, nedej bože to odvolání vyjde? Rok do voleb bezvládí, zmatku, dohadování. Ostuda pro Jičín. Ale hlavně, práce bude stát.

Co s tím, když o Jičíně rozhoduje několik bezcharakterních politiků? Pomůže, když jim své mínění dáme najevo? Jsou ochotni alespoň minimálně naslouchat tomu, co si lidi myslí? Nezbývá, než to zkusit. Zastupitelstvo je už zítra. Přijďme jim svůj názor povědět.   Bohumír Procházka 


Celé znění stanoviska je na webu. Co si myslíte o odvolání dvou radních vy? Diskutujte pod tímto článkem.