Jan Malý, starosta Jičína

Jan Malý.Jsme na počátku roku 2017 a přichází období, kdy hodnotíme rok minulý a přemýšlíme nad tím, jaké události nás čekají v roce novém.

Radnice se v roce 2017 pochopitelně zaměří na realizaci rozpracovaných investičních akcí, zde mám na mysli dokončení sportovních šaten, dokončení rekonstrukce a zateplení budovy MěÚ (bývalý ARIS), investice v lokalitě Lidického náměstí, jakož i dokončení IV. etapy regenerace sídliště Husova. Nově se v jarních měsících započne rekonstrukce biografu Český ráj, jičínského zámku a bude pokračováno v rekonstrukci Valdštejnské lodžie. Je těžké určit, která z těchto akcí je prioritou, protože všechny jsou pro město Jičín mimořádně důležité.

Vedle těchto akcí budou pochopitelně realizovány akce relativně menšího investičního charakteru, ale rovněž neméně důležité. Pokud jde o akce, na které se můžete jako občané města těšit, tak zde vidím významné sportovní akce, jako je pochod za Rumcajsem, Jičínská 50, motocyklové závody a závody cyklokrosu, měly by se uskutečnit i závěreční zápasy Českého poháru v hokejbale. Pokud jde o kulturní akce, tak se již v dubnu uskuteční koncert Podkrkonošského symfonického orchestru, který se představí se svojí produkcí filmové hudby, další ročník populárního food-festivalu, festivalu Jičín město pohádky a festivalu vína.

Všem občanům města Jičína a nejen jim přeji do nového roku hodně zdraví, rodinné pohody, pracovních úspěchů a osobního štěstí.

Josef Cogan, starosta Nové Paky

Josef Cogan.Do nového roku přeji všem pevné zdraví, úspěchy v práci a pohodu v rodinném kruhu. Budu velice rád, pokud se všem podaří vést spokojený život a pokud k tomu krapet pomůže i město Nová Paka.

Z větších akcí financovaných z vlastních zdrojů budeme realizovat další části venkovního bazénu. Důležitá pro nás bude projektová příprava na rekonstrukci Městského kulturního střediska. Komise pro rekonstrukci MKS přinesla nové pozitivní podněty, které bude nutné zapracovat. Reálné zahájení rekonstrukce je plánováno na červen 2018.

V roce 2017 chceme nastartovat i obytnou zónu Vlkov, již nyní město eviduje zájemce o více než 2/3 z 18 parcel. Nejistá sezóna nás tradičně čeká u dotací. Část sítí jsme už rozhodili, další připravujeme k nahození a uvidíme, jaké úlovky v nich nakonec zůstanou, a tak nezbývá než popřát vám i městu v novém roce hodně štěstí.

Pavel Šubr, starosta Lázní Bělohrad

Pavel Šubr.Všem spoluobčanům bych chtěl do nového roku 2017 popřát především pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životě. V nastávajícím roce město připravuje řadu investičních akcí, mezi největší patří zateplení budovy hasičské zbrojnice a knihovny včetně výměny oken, dveří a vrat, dále dostavba sportovního areálu u Bažantnice, kde vzniknou dva kurty na plážový volejbal, dva nové tenisové kurty a přístavba zázemí k tenisové hale, další akcí je rekonstrukce kanalizace a výstavba nové komunikace v Nerudově aleji a zastupitelstvo města schválilo také zpracování projektové dokumentace na stavbu nové budovy městského úřadu v čele náměstí.

Občany určitě potěší bohatý kulturní program, který připravuje Městské kulturní středisko, a také zahájení rekonstrukce zámku jeho novým majitelem.

Jaromír Přibyl, Starosta Libáně

Jaromír Přibyl.Do Nového roku 2017 přeji všem spoluobčanům vše dobré, mnoho osobních i pracovních úspěchů, ale hlavně pevné zdraví.

V našem městě budeme v roce 2017 pokračovat v dalších prioritách, které byly stanoveny na samém počátku volebního období. mezi tyto patří např. vybudování chodníku v lokalitě 13RD ul. Českých bratří, rekonstrukce chodníků v ulicích Tyršova, Dukelská, Emlerova a místní části Psinice. Dále stavbu nové „Dílny a skladu zahradní techniky" pro Technické služby města Libáň.

V případě úspěšné žádosti o dotaci z Ministerstva školství vznikne nové sportoviště v zahradě Základní školy. Co se týče kulturních, sportovních a dalších společenských akcí, bude rok 2017 jistě stejně bohatý, jako rok minulý.

Josef Dlabola, starosta Staré Paky

Josef Dlabola.Rád bych všem občanům popřál povedený rok 2017 plný zdravíčka, štěstí a klidu. Staropačáci a návštěvníci obce se v roce 2017 opět mohou těšit na kulturní vyžití srovnatelné s rokem 2016.

Prioritou vedení obce bude plnění plánu činnosti na příští rok, z něj bych vypíchl přístavbu hasičské zbrojnice ve Staré Pace, realizaci „Varovného systému" v celé obci v rámci programu omezování rizik povodní a rekonstrukci havarijního fotbalového minihřiště v ulici Jaromíra Brože na hřiště dětské, odpočinkové.