Jak vnímáme lidi, kteří trpí duševní poruchou, jako je například schizofrenie? Včera na toto téma diskutovali v rámci přednášky sociální pracovníci z občanského sdružení Péče o duševní zdraví s účastníky. Beseda se uskutečnila v Knihovně V. Čtvrtka pod názvem „Když je nemocná duše, aneb cesta tam a zase zpátky”.

V úvodu představili pracovníci Marek Fiala, Jan Pipek a Pavlína Štípková své občanské sdružení, které bylo v Jičíně založeno v roce 2009 a funguje pro celý okres. Snaží se pomáhat dlouhodobě duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, spokojeně a co nejsamostatněji.

Jan Pipek, sociální pracovník, upřesnil: „Chceme vám ukázat, že i člověk trpící psychózou patří mezi nás a je jako my.”

Hlavním námětem přednášky byla schizofrenie neboli šílenství. Samozřejmě prostor k dotazům dostali posluchači během celé akce. Někoho zajímalo, co přesně znamená termín laktační psychóza, dalšího, co je maniodepresivní porucha. Přítomní chtěli vědět, zda může dojít k vyléčení nemocného, a pokud ano, jestli nastálo.

Po zodpovězení otázek byl divákům promítnut osmnácti- minutový dokument České televize nazvaný „Schizofrenie”. Krátký film zachytil osudy dvou mužů. Starší z nich touto nemocí stále trpí. Každé ráno, když nechce vstát z postele, zazní mu v hlavě hlas francouzské baronky, který na něj křičí „Vstávej!”

Druhý klient je již vyléčen, ale popsal cestu k onemocnění a jeho průběh. V nejhorších stavech chodil neustále z bodu A do bodu B. Ráno se mu nechtělo vstávat do práce, a pokud vstal, pracoval vlastním tempem a odcházel dřív. Nyní je vyléčený a práce optika ho zcela zaměstnává.

Přednášky se zúčastnil i pacient trpící schizofrenií, který před posluchači převyprávěl svůj příběh. Dosud trpí halucinacemi a slyší hlasy.

Schizofrenie často vzniká v adolescenci nebo časné dospělosti. Asi u třetiny nemocných dojde k úplnému vyléčení, třetině se nemoc nepravidelně vrací a u třetiny se příznaky projevují dlouhodobě. Často jim předchází nadměrný stres či souběh více stresových okolností. Akutní psychózy trvají několik dnů až týdnů.

„Někteří pacienti mají období, kdy se jim zdá, že dokáží vše zvládnout a vyřešit. A pak přijde stav naprostého smutku a depresí, kdy se mohou projevit i sebevražedné sklony,” řekl Jan Pipek.

K závěru přednášky se diskutovalo na téma psycholog versus psychiatr. Je lepší navštěvovat psychologa, který vám bude naslouchat, nebo chodit k psychiatrovi, který vám bude předepisovat léky?

Besedy se zúčastnilo zhruba deset návštěvníků, kteří byli plně zapojeni do debaty, a pacienti z volnočasového klubu pro ně upekli buchty.

V rámci besedy bylo dostatečně vysvětleno, co je schizofrenie, která podle většiny obyvatel znamená rozdvojenou osobnost. Nám byl sdělen vhodnější termín k používání: „porucha zpracování informací”, což vystihuje pravou podstatu choroby.