Důvodem přerušení dodávky bude výměna šoupěte DN400 v armaturním prostoru vodojemu Zebín. Práce budou zahájeny dne 5. března 2024 ve 21 hodin a dokončeny dne 6. března 2024 v 7 hodin. Vzhledem k nezbytné manipulaci na vodovodní síti lze očekávat i pokles tlaku a případné mírní zakalení.

Město doporučuje občanům, aby před odstávkou uzavřeli ventil před anebo za vodoměrem, který měří spotřebu vody, a tento ventil otevřeli až po odstávce.