"První sezóna se podle mě povedla, lidé sem chodili a účastnili se našeho programu," hodnotí první čtyři měsíce v koleji předseda Balbinea Robert Smolík. Provoz jezuitské koleje se v sobotu na zimní období přeruší, spolek nyní čeká zhodnocení činnosti a plánování na příští rok.

Za svůj cíl si Balbineum stanovilo vytvoření kulturního a vzdělávacího centra v prostorách, které vytvořil v Jičíně řád jezuitů a v minulých stoletích je obývaly hned tři armády. Jejich pobyt se na stavu památky negativně podepsal, a proto bylo nutné objekt opravit, aby bylo možné do něj znovu vnést život.

Socha Poustevníka

Přes léto se mohli návštěvníci zúčastnit například řezbářské dílny a dalších programů pro děti. V prostorách Balbinea také vzniká dřevěná socha Poustevníka, která bude po dokončení umístěna na tradiční místo v parku u Valdštejnské lodžie. "Poustevník už je téměř hotový a ještě na podzim ho chceme do Libosadu umístit," dodává Smolík.

Na zimu se jezuitská kolej veřejnosti opět uzavře. Zatím v ní totiž nejsou vhodné podmínky pro pobyt v chladném počasí. "Do budoucna budeme usilovat o umístění kamen, která by nám mohla kolej alespoň trochu vytopit. Pak teprve budeme uvažovat o rozšíření sezóny i na chladnější měsíce," říká Smolík s tím, že by do budoucna mohla kolej hostit také například adventní program.

Až do soboty 1. října také mohou návštěvníci koleje zhlédnout výstavy Slnovrat v splne, Ptáci a lidé a Magda. Ptáci a lidé, netradiční výstava plná fantaskních příběhů lidí a opeřenců, by se podle Smolíka mohla na čas vrátit ještě na jaře.

Kolej Boží

Kromě umění chystá Balbineum také novou zážitkovou hru pro děti pod názvem Kolej Boží. "Děti se budou zábavnou formou seznamovat s činností jezuitů. Stanou se misionáři a budou se učit o práci jezuitů v domorodých kmenech," vysvětluje Smolík.

Do rekonstrukce a bezpečnostního zajištění části jezuitské koleje investovala radnice v uplynulých letech nemalé prostředky. Památkově chráněný objekt byl totiž v havarijním stavu. Krátce po zahájení prací se zjistilo, že je budova v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Některé části museli dělníci kvůli zničenému zdivu zbourat a postavit znovu. Bylo také nutné opravit obvodové zdi, které destabilizovaly celé přízemí. Loni práce pokročily přímo na nádvoří, kde při odstraňování vrstev povrchu odhalili dělníci historickou dlažbu. Proto bylo nutné provést archeologický průzkum, který práce zdržel.

Spolek Balbineum si pro svou činnost prozatím jezuitskou kolej od města půjčuje, Smolík ovšem do budoucna nevylučuje možnost, že by se na provoz koleje vypisovalo výběrové řízení. "Podobně to bylo například letos ve Valdštejnské lodžii. Výhodou pro nás by bylo, že by to byl pronájem na delší dobu. Uvidíme, co nyní přinese zhodnocení, k naší činnosti se bude vyjadřovat také vedení města," vysvětluje.

Podle Smolíka byl letošní program dobrý, do budoucna ale budou zvažovat různorodější nabídku dílen, aby se zde našlo vyžití i pro návštěvníky, kteří se do jezuitské koleje budou vracet pravidelně.