Dopoledne i odpoledne proběhla jednání, o přestávkách hosté navštívili zdejší pivovar, zavítali do Klenotnice drahých kamenů a překvapil je podkarpatskoruský kostelíku na Husově kopci.

Nejvíce se jim prý podle slov ředitel turnovského muzea Tomáše Řídkošila líbilo v pivovaře.

Večerní program byl už odpočinkový, zpestřila jej novopacká hudební stálice Evergreen Dixieland Band. Mezi zahraniční hosty zavítali také školáci ze Základní školy v Komenského ulici.

Deset členů kroužku BIOS (ochránci přírody) představilo svoji činnost i materiály, které vznikly právě pro Geopark Ćeský ráj. Učitel Milan Kaplan může být na své svěřence právem pyšný. Po dvaadvacáté hodině se účastníci konference přesunuli do Turnova, který byl hlavním dějištěm setkání.

Zasedání Koordinačního výboru Sítě evropských geoparků se konají dvakrát ročně v různých geoparcích. Letos byl vybrán Geopark Český ráj, který je zatím jediný v České republice, a do evropské sítě byl zařazen v říjnu 2005. Síť evropských geoparků (European Geopark Network) byla založena v roce 2000 a má v současnosti 33 členů. Tato výběrová organizace má jasně definovanou vnitřní strukturu, ve které jsou zahrnuti dva koordinátoři z každého geoparku i zástupci organizace UNESCO a Mezinárodní unie geologických věd, IUGS.