Termín této lidové veselice je proti jiným poutím nezvykle pohyblivý. Ačkoliv svátek sv. Gottharda, jemuž je zasvěcen místní kostelík, připadá na 5. května, termín konání poutě se na základě dohody z minulosti řídí podle Velikonoc. A tak všechny ty kolotoče, houpačky, střelnice, nafukovací a strašidelné hrady, autodromy, vláčky i moderní atrakce s nejrůznějšími názvy přivítají návštěvníky vždy pět týdnů po velikonočních svátcích.

Letos se, spíš výjimečně, shoduje termín poutě se svátkem sv. Gottharda. Poutní mše a hlasitá hudba, která se ozývá ze všech stran, však k sobě příliš nepasují, tudíž se pastorační rada hořické farnosti rozhodla, že P. Filip Janák bude poutní mši sloužit až příští neděli.

Letos počasí přálo, a tak se na Gothardě vydováděli mladí a na své si jistě přišli i ti starší. Celou přístupovou cestu od Doubravky lemovaly stánky s různorodým sortimentem. Ke koupi byla nejen perníková srdce z pouti, cukrová vata nebo balonky, ale prodejci zde nabízeli i keramiku, drobné šperky a upomínkové předměty. Nechybělo ani oblečení a bohatý sortiment občerstvení. Kdo měl však všeho toho všudypřítomného hluku dost a zatoužil po klidném místě, mohl seběhnout jen kousek ke Galerii plastik na výstavu obrazů a soch Jana Gemrota a Matouše Háši, nebo se posadit na lavičku pod některým z rozkvetlých stromů. Pokud jste se letos nestihli na Gothard vypravit, poznamenejte si do kalendáře na příští rok, že zdejší pouť bude o něco později, a to 25. a 26. května.

Jindra Váchová