Na dobu před 51 lety přijdou zavzpomínat Soňa Kerelová, spoluautorka sborníku Nezapomeneme památce hrdinů, Jaroslav Veselý, publicista a vydavatel deníku pilota RAF Vlastimila Veselého a hořický kronikář a sportovní publicista Jaroslav Kotrbáček. Na kytaru setkání hudebně podbarví Jan Tomíček.