Na sběr oleje a tuků poslouží plastové popelnice o objemu 240 litrů. Do těchto nádob budou moci občané vhazovat horním otvorem obaly s použitým olejem. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech, kanystrech, kbelících, nejlépe v PET lahvích, zbavené zbytků jídla.

"Sběr a likvidaci obsahu sběrných nádob bude provádět firma WASTE PARTNER s.r.o. zdarma. Takto získaný olej bude využit pro další ekologické zpracování a transformaci na celou škálu ekologicky šetrných výrobků, které odlehčují přírodě a našemu městu od zamoření ropnými produkty," uvedl Jiří Kopáček, vedoucí odboru životního prostředí.