Město získalo na jeho vybudování pětiprocentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí (426 tisíc), dále příspěvek 7 milionů 246 tisíc z fondu soudržnosti (EU 85 procent nákladů) a samo uhradilo deset procent částky, což je 852 tisíc korun. „Doposud jsme měli pouze místo sběrného odběru, které fungovalo v podobném režimu, ale nedosahovalo potřebných parametrů," zdůvodnil investici starosta města Ivan Doležal.

Kudy do sběrného dvora v Hořicích?Pokračuje, že vybudování sběrného dvora je v dnešní době nezbytnou nutností. „Musíme přihlížet k životnímu prostředí a klást větší váhu na třídění odpadu," zdůrazňuje Doležal a připomíná, že město se v separaci odpadů řadí na první místa v republice.

„Jde o klasický sběrný dvůr, který bude sloužit občanům Hořic v rámci ukládání tříděných, nebezpečných a velkoobjemových odpadů," vypichuje přednosti nového zařízení vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kopáček. Lidé zde mohou bezplatně odevzdat plasty, železo, sklo, papír, trávu, dřevo, větve a listí, jedlý olej a tuk i textil. Dále elektroodpad jako ledničky, TV, počítače, tiskárny ad. Také nebezpečný odpad jako barvy, prošlé pesti-
cidy, chemicky znečištěné textilie, kyseliny ad.

Zpoplatněn je veškerý odpad, který nepochází z provozu domácností – pneu, lepenka, stavební suť, izolační materiál a větší objem odpadu např. z rekonstrukce domu. Dvůr bude otevřen v pondělí, středu a čtvrtek od 8 do 17 hod., v sobotu od 8 do 14 hodin.