Rozpočet města ovlivnil především vysoký počet žádostí o dotace, které vedení podalo. Z toho některé už Hořicím byly přiklepnuty. Mezi schválené dotace patří i ta na česko-polský projekt, v němž se počítá s rozsáhlou rekonstrukcí městského muzea a na niž město vyhradilo částku přesahující tři a půl milionu korun.

Celý projekt pak vyjde na zhruba 28 milionů korun českých.
Další investicí města bude druhá etapa záchrany dřevěných převlékáren na koupališti Dachova. V rozpočtu je na realizaci vyčleněna částka jeden milion korun, předpokládané náklady pak jsou něco mezi 1,5 až 2 miliony korun. Zastupitelé doufají, že i zde uspějí s žádostí o dotaci.

Finance jsou připraveny také na oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů a 25. výročí založení sboru profesionálních hasičů, které se uskuteční na začátku podzimu. O jakou částku se ale bude jednat, zatím není jisté. Náklady jsou odhadnuty na necelých čtyři sta tisíc. Zastupitelé požádali v rámci česko – polské spolupráce o dotaci, která muže dosáhnout maximálně 85 procent.

„Jedná se o mikroprojekt, našeho města a polského města Strzegom. V rámci obou výročí a rovněž při příležitosti otevření nové zrekonstruované hasičské zbrojnice by města měla společně zorganizovat oslavy, které proběhnou 15. a 16. září příštího roku. Pokud bychom v projektu neuspěli, oslavy to neohrozí. Akorát by probíhaly v menším rozsahu," vysvětlil místostarosta Ivan Doležal.

Mezi další projekty, které by mohly být v příštím roce realizovány, patří například stavba lávky přes rychlostní komunikaci R35, výstavba sociálních bytů, stavba nové haly na autobusovém nádraží nebo obnova fotbalového hřiště.