Na jaře byla dokončena výstavba cyklo-stezky z Hrachovce do Holovous. Podél této cesty byla vysázena nová alej ovocných stromů. Své kořeny zde zapustilo devatenáct třešní, čtyři moruše, sedm jabloní, sedm švestek, dva ořešáky a čtyři hrušně.

„Město chce takto postupně vracet ovocné stromy do přírody v okolí Hořic, oživit jejich funkci jak estetickou, tak krajinotvornou a dát možnost osvěžit se v létě a na podzim jejich plody,“ uvádí místostarosta Martin Pour a dodává, že se radnice rozhodla postupně pokračovat v sázení kulových javorů. Jedná se o dosadby chybějících stromů ve stávajících uličních alejích.

V roce 2016 vysadili pracovníci Technických služeb Hořice třicet těchto stromů v Riegrově, Erbenově, Žerotínově, Komenského a Husově ulici. Čtyřicet kulových javorů lemuje Husovu, Erbenovu, Máchovu a Otakarovu ulici. Deset nových javorů budete moci obdivovat na koupališti Dachova. Město chce postupně obnovovat uliční stromovou zeleň v Hořicích a rozšířit ovocné stromy podél cest v hořickém okolí.

„V nadcházejících letech se chystáme dále koncep-čně pokračovat ve výsadbách a tím zlepšovat nejen veřejný prostor uvnitř města, ale i v jeho okolí,“ říká místostarosta.