Stavba silnice o délce 6,1 kilometrů však trvala neskutečných šest let. Dokončení totiž bránily spory s majitelem provozovny sběrných surovin, který blokoval dostavbu posledních 380 metrů. Ve hře byla odměna za prodej pozemku i přesun provozovny. K dohodě došlo až v dubnu letošního roku.

Problém s legislativou potvrzuje i generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Alfred Brunclík.

„Není jiný příklad v historii fungování ŘSD, že by se během výstavby silnice měnil třikrát název zhotovitele. Ta stavba, pokud se nemýlím, přežila šest ministrů dopravy. To je také zajímavý údaj,“ dodal s úsměvem ředitel. „Všem, kteří budou po obchvatu jezdit, přeji bezpečnou jízdu,“ přidal se ministr dopravy ČR Gustáv Slamečka. „Věřím, že se teď situace v České Skalici, už konečně zklidní,“ dodal.
Ze stavby obchvatu, která si vyžádala 915 miliónů korun, mají radost zejména občané města. „Nedalo se přecházet ani přes přechod. Spousta domů, byla otřesy od dopravy poškozena. A to je prokazatelné,“ říká Alexander Bogdány. „Doufám, že teď tu Skalici dají do pořádku. A ne, že získají slávu z dokončení obchvatu a město zůstane v troskách. To si moc přeju,“ dodal.

„Několik tisíc kamionů projíždělo denně Českou Skalicí. A to teď přestane. Je to úleva a město si to zaslouží,“ míní Bogdány.

Skalice si konečně oddechne od tísíců projíždějících kamionů

S pocitem úlevy sledoval dokončení obchvatu České Skalice i místopředseda Sdružení za obchvat České Skalice Jiří Vít. „Pro nás to završení cíle, pro který jsme vznikly. Mrzí mě ale, že politici, kteří přišli slavit otevření obchvatu, zapomněli na občany České Skalice. To oni, totiž razantně projevili svou nevůli. A to tím, že opakovaně, na protest, blokovali dopravu. A tak si myslím, že ti pánové, co tady řečnili, že si mohli na ty lidi vzpomenout. Uznat, že i třeba řadu institucí, popohnali k větší aktivitě. Ta nečinnost byla totiž do té doby dost velká,“ dodal Vít.
Dokončení stálo 30 milionů korun.

Stavba 380 metrů silnice, které chyběly k dokončení obchvatu, začala letos v létě a stála zhruba 30 milionů korun. Dílo teď ulehčí jízdu všem, kteří cestují směrem na Náchod a Polsko.

„Obchvat České Skalice je jednou z klíčových dopravních staveb financovaných státem v našem kraji,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. „Do sporu o pozemky nutné k dostavbě obchvatu se letos kraj vložil, aby stavba mohla po sedmi letech konečně sloužit lidem. Jsem rád, že se to povedlo a v dubnu mohla být podepsána smlouva mezi krajem, ŘSD, skalickou radnicí a majiteli sporných pozemků,“ dodal hejtman .

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE

(Jiří Máslo)

Názory: Jak to vidí Hynek Šnajdar

Jak se neuvěřitelné stalo skutkem

Dvacátý listopadový den roku 2009 se zapíše do historie České Skalice zlatým písmem. Stalo se to, v co už skoro nikdo nedoufal. Byl totiž slavnostně otevřen vysněný a kompletně dokončený silniční obchvat města. Neuvěřitelné se stalo skutkem, jak glosoval zázraky všedního dne spisovatel Bohumil Hrabal. Po letech automobilového „hejvymetalu“, kdy přes centrum města projížděly denně tisíce automobilů včetně kamionů, kdy obyvatelé museli trpně snášet hluk, exhalace, prach, otřesy a přes páteřní silnici nebylo téměř možné přejít a tvořily se nekonečné kolony aut, si městečko od dopravy konečně uleví.

Přes tento zázrak se stále nabízí otázka: musela se tak dlouho zkoušet trpělivost občanů? Hledání viníka této situace je už však jen příslovečným mlácením mrtvého koně. Přesto by si z toho mohli kompetentní vzít alespoň ponaučení. Nekonečná a nikam nevedoucí jednání s majiteli sběrných surovin, jejichž provozovna několik let stála v cestě obchvatu, neustálé plané sliby ministerstva dopravy i kraje, to byl na řadu let scénář, který v obyvatelích města vzbuzoval pocity marnosti.

I když to mnozí zpochybňují, tak se s odstupem času ukazuje, že teprve vznik občanského sdružení Za obchvat České Skalice byl iniciačním momentem k budoucímu dokončení obchvatu. Právě trpělivě odesílané dopisy jeho členů na kompetentní místa, zaktivizování vedení města, další jednání a konečně dvě blokády dopravy v centru města, daly věci do pohybu.

Nakonec se ukázalo, že toto martýrium nebylo zbytečné a přineslo své ovoce. Pak už to netrvalo zase tak dlouho, aby byly věci nečekaně a poměrně rychle vyřešeny. Už teď, když byla nadměrná doprava přesunuta na vytoužený obchvat, se v České Skalici ozývají hlasy, že se stane mrtvým městem, v němž nebude mít nikdo důvod se zastavit. Jsou to ale pouhé spekulace. I kdyby tomu tak bylo, lepší ospalé městečko, než každodenní automobilové šílenství v jeho centru.