Podle mapování druhů České republiky není výskyt zmije obecné na Jičínsku prokázán ani ve starších ani v nových pozorováních.

V České republice se vyskytují čtyři druhy hadů: tři užovky a zmije obecná. Náš největší had, užovka stromová (Zamenis longissimus), ani rybožravá užovka podplamatá (Natrix tessellata) nebyly na Jičínsku nikdy pozorovány. Zmiňovaná zmije obecná (Vipera berus) je druhem typickým pro vyšší nadmořské výšky. Tomu odpovídá i její způsob rozmnožování. Rodí přímo živá mláďata, protože inkubace vajec by v chladnějším a kratším létě neproběhla.

Plachý had

Zmije je poměrně malý had. Dosahuje maximálně délky 80 cm. Zmijí jed je, vzhledem ke svému množství, nebezpečný pouze malým dětem či těžkým alergikům a kardiakům. Navíc je to had velmi plachý. Typická klikatá čára na hřbetě není hlavním rozpoznávacím znakem. Zmije může být i jednobarevná (černá). Naopak skvrny připomínající klikatou čáru můžeme vidět u naší další užovky – užovky hladké (Coronella austriaca). Ta se od zmije rozezná především podle typické dvojité protažené skvrny za hlavou. Je to také nevelký had (do 75 cm), žijící na suchých stanovištích. Požírá jiné druhy plazů, a to zejména ještěrky a slepýše.

Druhým největším a zároveň nejhojnějším hadem Jičínska i celé České republiky je užovka obojková (Natrix natrix). Dosahuje velikosti až 1,5 m, spíše se ale setkáme s jedinci délky 1 m.

Od ostatních druhů se rozpozná velmi snadno podle dvou žlutých skvrn za hlavou. Užovka obojková požírá obojživelníky. Zdržuje se proto v blízkosti rybníků a vodních toků. Může se ale zatoulat i na zahrady, kde je schopna zalézt do myších děr a sežrat myší holátka. Z tohoto důvodu může být i vítaným pomocníkem na zahradě. Je vejcorodá, pro inkubaci vajec využívá tlející rostlinný materiál. Na zahradách se její vajíčka mohou objevit i v kompostu. Milovníci přírody jí mohou na zahradě připravit místo odpočinku a inkubace vajec – tzv. hadník. Jedná se v podstatě o kompost, který proložíme větvemi a nebudeme ho přehazovat.

Užovka obojková je také jediným hadem zastoupeným ve sbírkách RMaG v Jičíně. Pod číslem Z13 je uložen starší makropreparát bez určené lokality převedený za sbírek Fričova muzea v Lázních Bělohrad.

Pod číslem Z290 je to opět makropreparát, tentokrát jedince nalezeného mrtvého v říjnu 1995 RNDr. Mrkáčkem na Kozákově. Posledním sbírkovým předmětem je „hadí košilka" neboli svlečka kůže, sebraná 6. srpna 1998 u rybníka Šibeňák. Ta je dokladem výskytu tohoto neškodného a krásného hada přímo v Jičíně.    Petra Zíková