Obnova, při níž bude kladen důraz na zachování umělecké a historické hodnoty pomníku, bude zahájena ještě letos. Dokončena má být nejpozději v dubnu příštího roku.

Většina lidí má jméno Františka Lepaře spojeno zejména s jičínským gymnáziem, které dodnes nese jeho jméno. Lepař ale na přelomu 19. a 20. století proslul i jako jazykovědec, specialista na český a řecký jazyk. Stál též u zrodu zdejšího odboru Klubu českých turistů a měl zásadní podíl na zpřístupnění Prachovských skal veřejnosti.