Smysl sbírky není pouze ve vybírání peněz. „Je také o osobním kontaktu s lidmi. Je to o tom, že k vám přijdou lidé a popřejí hezký Nový rok, štěstí, zdraví, jak se zpívá v tříkrálové koledě,“ říká David Rejlek z Oblastní charity v Jičíně. Skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se musí prokázat platnou průkazkou – pověřením ředitele Charity ČR, a platným občanským průkazem. Číslo průkazky musí být shodné s číslem pokladničky. Ta musí být zapečetěná obecním (městským) úřadem a opatřená logem charity. Pokud tomu tak není, volejte ihned městskou nebo státní policii.

Nejvíc koledníků vyjde do ulic v sobotu 6. ledna. Výtěžek podpoří dobrovolnické aktivity, činnost nízkoprahového klubu PoHoDa Hořice, Exit Jičín a Relax v Nové Pace. Dále zahraniční humanitární projekty, pomůže v mimořádných situacích (povodně), zajistí přímou podporu v regionu, pomůže při práci s ohroženými rodinami. Tady všude můžete pomoci i vy, pokud koledníky podpoříte.

Kde se bude koledovat?

Koledování proběhne v Jičíně, Nové Pace, Staré Pace, Lomnici nad Popelkou, Úbislavicích, Dřevěnici, Železnici, Bradlecké Lhotě, Nadslavi, Holíně, Ostružně, Radimi, Libáni, Kopidlně, Hořicích, Vysokém Veselí a Lázních Bělohradu. Koledníci mohou zavítat i do okolních vesnic.