V Železnici složí noví zastupitelé slib 31. října v 18.30 na městském úřadě. Ani tady nedojde k výměně postu starosty. Ve Vysokém Veselí proběhne ustavující zastupitelstvo ve stejný den i čas, místem konání je hasičská zbrojnice. Tady zvítězilo ve volbách SNK za rozvoj obce I se starostou Lubošem Holmanem.

K žádnému veletoči nedojde ani na Pecce, kde jednoznačně zvítězilo sdružení Nezávislí za Peckovsko se starostkou Hanou Štěrbovou. Ta svolává ustavující schůzi na středu 31. října od 18 hodin do sálu zbrojnice.