Jako hosté zde byli starosta města Rudolf Cogan a místostarosta Josef Hendrych. Mezi hosty nechyběla ani Vladislava Mizerová, vedoucí pracovnice Centra denních služeb v Jičíně.

Nejprve jednatelka pobočky Marcela Müllerová seznámila přítomné s činností za uplynulé období, která byla velice rozmanitá a rozsáhlá, zvláště v kulturní oblasti. Zahrnovala v sobě návštěvu značného množství profesionálních i amatérských divadelních představení a koncertů, které navštívili členové místní pobočky jednak v packém MKS, ale i mimo Novou Paku. Mezi jejich výčtem nechyběly návštěvy koncertů Marty Kubišové, Věry Martinové, Jakuba Smolíka či tradiční Vánoční koncert Václava Hybše. Z herců si nenechali uniknout vystoupení Miroslava Donutila, Evy Holubové či bavičů Karla Šípa a Josefa Aloise Náhlovského.

Bohatou činnost místní pobočky dokumentují i výlety. Mezi jinými to byl velice pěkný květnový zájezd do Prahy, kde navštívili ZOO a následně zámek Trója. O necelý měsíc později, 15. června, byli členové velmi spokojeni s výletem do Harrachova. Zde navštívili mimo jiné pivovar a ještě se stavili v Poniklé, kde obdivovali výrobu vánočních ozdob.

Nelze zapomenout na rekondiční pobyty, které mají blahodárný vliv na zdravotní stav členů. Začátkem července navštívilo dvacet členů týdenní rekondiční pobyt v Janských Lázních.

Termální lázně

Mezi hlavní činností packé pobočky Svazu tělesně postižených je návštěva termálního areálu na Slovensku ve Veľkém Mederu. Tam odjelo poslední srpnový den 50 členů, kde v krásném prostředí tamního termálu prožilo osm dní relaxačního pobytu. Zde nejen tělesně pookřáli, ale během pobytu se i blíže poznali.

Přítomní se ze zprávy rovněž dozvěděli o týmu, který reprezentoval packou pobočku ve sportovní soutěži pod názvem Hry bez hranic, pořádané spřátelenou organizací Život bez bariér v hale 1. ZŠ v Komenského ulici. Zaplavat si pačtí tělesně postižení jezdí společně s dětmi autobusem do plaveckého areálu v Jičíně.

V celoroční činnosti nechyběly ani tradiční Májová veselice a Posvícenská zábava v P – centru Militkých.
Letošní plán činnosti se svým obsahem i rozsahem značně podobá činnostem pobočky v minulých letech. Nechybí samozřejmě opět značný počet divadelních představení a koncertů. Veliký zájem je opět o zářijový zájezd do termálu ve Veľkém Mederu. Přítomní byli vyzváni k případnému doplnění tohoto plánu činnosti.

Ze zprávy o hospodaření, kterou přednesla hospodářka Miluše Líbalová, vyplynulo, že díky členským příspěvkům, finančním darům od sponzorů, hlavně z MÚ, je rozpočet organizace až na malý přebytek vyrovnaný.

V diskusi nejprve vystoupil starosta města Rudolf Cogan, který poděkoval packé pobočce za pozvání a rozsáhlou činnost v loňském roce. „Je zatím cítit neúnavná práce výboru a hlavně některých jeho členů," řekl a s místostarostou Josefem Hendrychem odpovídali na otázky přítomných tazatelů. Diskutovalo se o letošní rozsáhlé rekonstrukci Jírových sadů, zvýšení počtu parkovacích míst u Letního stadionu, o bezpečnosti na křižovatkách, o připravovaném obchvatu města, o chodníku do Štikova a o překračování rychlosti na okrajích Nové Paky a samozřejmě i o dalších skutečnostech týkajících se života v Nové Pace.

Pestrá činnost

Vladislava Mizerová nejprve poděkovala packé organizaci STP za rozsáhlou bohatou činnost, která nemá u dalších organizací v okrese obdoby. Ocenila i zájem zástupců města o činnost organizace. Následně mluvila o S kartách, o jejich ukončení a nastínila, co by měli držitelé těchto S karet dále dělat. V diskusi vystoupila i zástupkyně organizace Život bez bariér Jitka Fučíková, která poděkovala za spolupráci s packou pobočkou Svazu tělesně postižených a představila přítomným širokou činnost své organizace.

Ve druhé části výroční schůze nejprve vystoupil se svým výborným programem heřmanický kouzelník a iluzionista Radek Černý, který si svým velice zajímavým vystoupením, do kterého zapojil i několik přítomných ze sálu, zajistil obdiv, ale i mohutný potlesk přítomných.

Po tomto vystoupení probíhala volná zábava s hudbou i tancem a zároveň bylo podáváno i občerstvení.   Míla Pour