Soutěž tradičně organizovalo koncem dubna Odborné učiliště Brno pod patronací Cechu malířů ČR. Během Žáci hořického odborného učilistě.soutěže museli žáci prokázat teoretické znalosti v testu, zhotovit malbu v různých technikách dle jednoduchého zadání a na závěr předvést svoje dovednosti a zručnost v malbě dle vlastního návrhu.

Hodnotící komise složená ze zástupců Cechu malířů ČR, pořadatelské školy a sponzorů soutěže vyhodnotila všechny části soutěže a rozhodla, že se naše učiliště umístilo na velmi pěkném 3. místě.

Poděkováním za vzornou reprezentaci patří nejen žákům, ale i učitelům a mistrům za kvalitní přípravu budoucích mistrů malířského řemesla.  František Bažant