Z našeho Klubu se do sportovního zápolení zapojilo 19 členů: Lydia Bílková, Jitka Cermanová, Hana Horáková, Božena Mádlová, Květa Míková, Jana Rajmová, Marie Škaloudová, Jaroslava Zachová, Libuše Žitná, Vratislav Bílek, Josef Dresler, Oldřich Horák, Jiří Chládek, Zdeněk Jiránek, Miroslav Rejman, Petr Rejmont, Josef Splítek, Josef Škaloud a Libor Vobrátil Že jejich účast byla úspěšná, dokazuje to, že domů přivezli:

3 zlaté medaile:Vratislav Bílek – běh, Jiří Chládek – střelba, Zdeněk Jiránek – kuželky,
1 stříbrnou: Božena Mádlová – střelba,
3 bronzové: Jana Rajmová – stolní tenis, Vratislav Bílek – kuželky, a čtyřčlenné družstvo Lydia Bílková, Květa Míková, Marie Škaloudová a Libuše Žitná za umístění na třetím místě pohár ve flaškované.

Všem zúčastněným členům klubu srdečně blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší obce!    Lubomír Tichý, starosta obce