Jak se v příštím roce změní ceny vodného a stočného? A proč?
Představenstvo VOS a.s. se sešlo v úterý 10. prosince 2013 a rozhodlo, že se cena vodného a stočného v roce 2014 zvyšovat nebude a zůstane ve výši 78,95 Kč za metr krychlový. Přestože v České republice nastalo v posledním roce několik neočekávaných ekonomických změn, které měly samozřejmě vliv i na naši společnost, podařilo se nám v rámci reorganizace některých prací a vnitřními úsporami udržet náklady na přijatelné úrovni a provozní hospodaření, jak to zatím vypadá, bude také kladné. Ačkoliv jsme letos uvedli do provozu dvě nově zmodernizované čistírny odpadních vod v Kopidlně a ve Staré Pace, které znamenají vyšší provozní náklady, ušetřili jsme jinde. Cenu našim spotřebitelům tak není potřeba zvyšovat.

Jaké investice VOS Jičín plánuje v příštím roce?
Snažíme se, aby všechny investice, které VOS a.s. plánuje, byly vždy prováděny ve spolupráci s jednotlivými obcemi a městy. V listopadu jsme dopisem oslovili naše akcionáře, aby nám sdělili, jaké mají v horizontu několika příštích let plány na přestavbu silnic a ulic, nebo výstavbu nových, a plány pro rozvoj obce. Cílem je, aby se silnice nemusely během let několikrát předělávat znovu, aby práce probíhaly v součinnosti. Z velkých akcí nás příští rok na Hořicku čeká velká rekonstrukce úpravny vody Březovice. Modernizace úpravny je velkou investicí do budoucna a měla by kromě zefektivnění provozu také prodloužit její životnost. Nyní jsme ve fázi výběrových řízení na dodavatele a technický dozor investora, máme projekt i stavební povolení.

Předpokládaná cena akce je 100 mil. Kč bez DPH. Žádáme také o dotaci ze Státního fondu životní prostředí, která by mohla pokrýt až 65 % uznatelných nákladů. Pokud vše půjde podle plánu, mohli bychom v květnu 2014 práce zahájit. Celá rekonstrukce by ale měla být dle podmínek dotace hotová do října 2015, což je poměrně šibeniční termín. Bude tedy záležet na našem rozhodnutí, zda využijeme na rekonstrukci tuto dotaci, nebo zda se bude rekonstrukce řešit postupně během let. Další velkou akcí, kterou bychom rádi řešili, je výstavba kanalizace Jičín – Sedličky. Letos jsme převzali investorství této akce od města Jičín. I pro tuto akci žádáme o dotaci ze Státního fondu životní prostředí. Zde jsou rozpočtové náklady zhruba 50 milionů Kč bez DPH.

Jaké bylo hospodaření VOS Jičín v roce 2013? Alespoň podle odhadů.
Jak už jsem říkal na začátku, náš provozní hospodářský výsledek bude kladný, provozní zisk bude zhruba ve výši 6 milionů korun.

Skončilo-li hospodaření ziskem, na co budou tyto prostředky v příštím roce či letech použity?
Protože nás vlastní jednotlivé obce a města v regionu, náš zisk jim dáváme zpátky v podobě modernizace vodovodů a kanalizací. Ročně dáváme do oprav a investic 45 – 50 milionů korun.

Co je největším úspěchem VOS Jičín v letošním roce?
Osobně beru jako úspěch to, že se nám podařilo pro příští rok udržet cenu vodného a stočného na stejné úrovni. Je to způsobeno již zmíněným přeorganizováním práce na některých úsecích, větším hlídáním zakázek a jejich důsledným soutěžením a zefektivněním provozu. Není vždy za každou cenu nutné zvyšovat cenu běžným spotřebitelům, jejichž spotřeba vody ve finále neustálým zdražováním všeho klesá. Pokud se dají na naší straně snížit náklady a udržet i tak hospodaření společnosti na dobré úrovni a přitom jít kupředu, je to určitě dobrá cesta.

Klesá, či stoupá na Jičínsku spotřeba vody? Pokud je zde nějaký trend, čím je podle vašeho soudu způsoben?
V České republice klesá spotřeba vody dlouhodobě. Od roku 1989 klesla její výroba až na polovinu. Lidé stále více šetří své peníze a snaží se o menší spotřebu vody, tudíž naší společnosti výroba vody klesá. Problematika vodárenství je složitá v tom, že my opravdu vodu vyrábíme. Není to tak, že ze zdroje vodu pouze dovedeme vodovodem k zákazníkovi domů, ale voda prochází mnoha procesy úpravy, než se dostane k lidem. Tyto úpravy jsou náročné na technologie, tudíž na provoz i na investice. A i když se spotřeba vody snižuje, musíme stále držet tyto technologie v provozu, případně je i postupně modernizovat.

Tím pádem máme na provozu velké fixní náklady – jednoduše vodovod i úpravnu vody prostě musíme provozovat, ať přes ni teče méně vody nebo více. Cena vody je tak z velké části dána právě těmito náklady. Pak to jsou investice na opravy a modernizace zařízení. Jako vodárenská společnost jsme navíc pod neustálou kontrolou Ministerstva financí, které nejenže přísně hlídá cenotvorbu, ale také stanovuje přiměřený zisk. Vyvážit tedy všechny tyto aspekty, aby společnost prospívala i při stále se snižující spotřebě, to je složitý úkol, se kterým se naše společnost každoročně setkává. Uvidíme tedy, jaký bude trend spotřeby do budoucna.