O stromy bylo podle něho dostatečně pečováno a přísun vody byl trvale zajištěn. Škoda se odhaduje na 250 tisíc korun.

Starosta Jan Malý už zaslal dodavatelským firmám OK GARDEN, s.r.o. Praha a GABRIEL,s.r.o. České Kopisty dopis, ve kterých je vyzývá k závazku reklamace. Ty se však brání tím, že stromy měly málo vláhy.

„Reklamace se nesetkala s kladnou odezvou, pravdou je, že loňské sucho stromům dostatečnou vláhu nezajistilo," říká místostarosta Petr Hamáček.

„Já jsem oblast procházel, mladé stromy téměř všechny uschly, ty, které jsou ve stínu, se částečně zachovaly," popisuje současný stav místostarosta Jan Jiřička. Hamáček zatím nemá přesně vyčísleno, kolik bude stát nová výsadba. „Cifru přesně neznáme. Odhadem dvě až dvě stě padesát tisíc korun," kalkuluje. Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí uvedla přesná čísla uhynulých stromů. 

Vladimíra Smolíková z odboru životního prostředí jičínské radnice nám poskytla přesná čísla. V Libosadu a u náhonu rybníka se vloni vysadilo 95 dubů, 7 vrb, 16 habrů, 7 olší a 14 javorů. Ze 139 listnáčů nepřežilo do jara osmasedmdesát jedinců.

„Je to velká ztráta. Sadbu jsme převzali v pořádku, bohužel, dlouhodobý srážkový deficit a suchá zima zapříčinily, že hodně stromů nepřežilo. Budeme uplatňovat reklamaci, při které se musí posoudit příčina úhynu výsadby," vysvětluje Smolíková, která se domnívá, že spor o rostlinný materiál je velice specifický. Uschlé stromy zatím musí zůstat na místě.

Protože město získalo na výsadbu dotaci, má povinnost vysadit nové listnáče nejpozději do jara příštího roku. „Čím dříve stromy vysadíme, tím to bude lepší. Je otázkou, zda zatím nový materiál pořídíme z vlastních finančních zdrojů," zamýšlí se odbornice.

Dodavatelské firmy reklamaci neuznávají z důvodu zanedbání povýsadbové péče. Podle Smolíkové ale TS Jičín prováděly zálivku i ořezy předmětných dřevin, ovšem klimatické podmínky v roce 2015 a na jaře 2016 byly především pro nové výsadby extrémně stresující.

PROJEKTY

Obnova Libosadu, štěpnice a obory v Jičíně byly zahájeny pokácením některých stromů v Libosadu, které ohrožovaly bezpečnost lidí, a probírkou a vyčištěním obory. Město získalo na projekt dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 90 % a vysoutěžilo dodavatele, který obnovu parku provedl za zhruba 5 milionů korun bez DPH.

Revitalizaci aleje u náhonu mezi zahrádkami Kometa a Žabínek, vedoucího kolem koupaliště Kníže, zastupitelé schválili v červnu roku 2014 za podmínky získání dotace, kterou město během léta obdrželo z Operačního fondu Životní prostředí.

Fond hradí až devadesát procent z uznatelných nákladů a zakázka stála 3,2 mil. bez DPH. Akce začala pokácením nevyhovujících stromů. Druhá etapa, vysázení stromů, byla ukončena vloni.