„Situace na trhu práce aktuálně odpovídá ročnímu období, nezaměstnanost je ovlivněna letním obdobím a prázdninami, brigádami a krátkodobými pracovními poměry zejména ve službách, pohostinství, cestovním ruchu, ale i stavebnictví a zemědělství,“ potvrzuje ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 480 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 63 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 45 osob. Naopak z evidence během června 2024 odešlo 1 644 uchazečů o zaměstnání. Bylo to o 383 osob méně než v předchozím měsíci a o 82 osob méně než v červnu 2023.

„Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji se stejně jako ve většině regionů České republiky dlouhodobě drží na nízkých hodnotách a spíš tak působí problémy zaměstnavatelům než uchazečům o práci. Přesto však přibývá signálů, že se tato situace může změnit, a stále častěji, byť v menších počtech, začínají propouštět průmyslové podniky, které jsou páteří naší ekonomiky. Částečně to souvisí s pokračující digitalizací, robotizací a automatizací výroby, částečně se zdražováním pracovní síly, ale částečně i s poklesem zakázek a nejistotou odbytu ve střednědobém horizontu,“ uvedl dále Horák.

Nutné rekvalifikace

„O to důležitější je, aby uchazeči o práci i zaměstnanci byli na novou situaci připraveni a disponovali potřebnými kompetencemi. Je proto potěšující, že roste zájem o vzdělávání, ať již prostřednictvím klasických rekvalifikací, nebo v oblasti IT dovednosti, kde meziročně vzrostl počet účastníků kurzů o neuvěřitelných 1700 %,“ doplňuje.

Struktura nezaměstnaných se příliš nemění, pouze mírně narostl počet absolventů a mladistvých, což souvisí s demografickým vývojem.

Počet běžných zvolených rekvalifikací realizovaných za pololetí vzrostl meziročně z 563 na 716. V případě rekvalifikací financovaných z Národního plánu obnovy jde o meziroční nárůst z 15 na 244, u digitálních kurzů pak z 28 na 535. Významným důvodem tohoto nárůstu je zájem široké veřejnosti o kurzy zaměřené na základní IT dovednosti a práci s běžnými kancelářskými softwary. V poslední době roste také zájem o vzdělávání týkající se umělé inteligence (AI) v souvislosti s jejím pronikáním do běžné pracovní činnosti. Mimořádný zájem o tuto oblast vzdělávání je např. mezi učiteli.

34 % uchazečů na podpoře

Ke konci měsíce bylo na Krajské pobočce ÚP ČR v Hradci Králové evidováno celkem 6 311 žen (55,4 % z celkového počtu uchazečů), v evidenci bylo 1 914 osob se zdravotním postižením (16,8 % z celkového počtu uchazečů). Ke konci června 2024 bylo evidováno 525 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což bylo o 94 osob více ve srovnání se stejným měsícem minulého roku, a tvořili 4,6 % z celkového počtu uchazečů.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 874 uchazečů o zaměstnání, tj. 34 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Tři okresy v kraji vykázaly podíl nezaměstnaných nižší než republikový průměr, nejnižší byl v okrese Rychnov nad Kněžnou (1,9 %), následoval Jičín (2,2 %) a Hradec Králové (3 %). Stejný podíl jako ČR vykázal Trutnov (3,6 %) a vyšší než republikový průměr byl v okrese Náchod (3,8 %).

Ke konci června 2024 kraj evidoval 523 uchazečů a 80 zájemců o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou, jedná se o 4,6 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. V červnu 2024 zahájilo rekvalifikaci český jazyk pro cizince 19 z nich, celkem pak úspěšně ukončilo tuto rekvalifikaci 290 občanů Ukrajiny. Od vypuknutí konfliktu do konce června 2024 získalo práci v Královéhradeckém kraji již 20 293 osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Některé osoby se již vrátily zpět domů nebo ze zaměstnání odešly, aktuálně ke konci června 2024 jich pracovalo na území kraje 5 114.