Jednotlivé oblasti námětů jsou uvedeny v tabulce napravo. Jsou odstupňované podle důležitosti. Postupně si je rozebereme. Minulý týden, konkrétně ve čtvrtek 16. ledna, jsme se věnovali požadavkům Regionálního muzea a galerie a také možnosti využití historického sklepení. Ještě o týden dříve jsme tento seriál zahájili podněty od ZUŠky a problematikou místností pro univerzitní studium.

5) Konírna

Jižní křídlo místnosti, zvané konírna, by se mohlo více propojit se zámeckou zahradou. Se záměrem už počítá i Regulační plán historického jádra města.
V dokumentu konkrétně stojí: „Pracovní skupina konstatovala, že propojení by bylo vhodné zejména při konání kulturních akcí, výstav a svateb. Aktuálně však pro tyto příležitosti chybí skladové prostory, a to zejména ve vztahu k pořádání akcí v zámecké zahradě."

Oblasti námětů:
1) Požadavek ZUŠ po nových prostorách pro učebny
2) Prostory pro univerzitu
3) Využití prostor muzea ve vztahu k zámku
4) Příležitostné využití renesančního sklepení zámku
5) Propojení konírny se zahradou
6) Rekonstrukce Porotního sálu (estetická úprava)
7) Zdroj energie pro zámek a sanace infrastruktury
8) Městská galerie „Viola"

Stejně jako většina navrhovaných úprav, by i propojení konírny se zahradou rozhodně mělo být začleněno do širšího projektu rekonstrukce zámku. Zpráva pracovní skupiny hovoří i o tom, že rozdělit úlohu do několika samostatných projektů by bylo nevhodné a zámek by utrpěl.

Výjimku v tomto ohledu představují stavební úpravy Valdštejnského zámku pro potřeby severočeské univerzity, které se týkají místností získaných po odstěhování finančního úřadu do sídla v Havlíčkově ulici.

6) Porotní sál

Pozornosti pracovní skupiny neušel ani Porotní sál, který veřejnost v současnosti hojně navštěvuje. Konají se v něm koncerty, přednášky i veřejná zasedání zastupitelstva.

Dokument hovoří především o estetických úpravách, které by mohly prestiž místnosti pozvednout. Prostorové řešení a vybavenost sálu není taková, jaká by mohla být.

„Pracovní skupina konstatovala, že v Porotním sále chybí zázemí pro vybavení, vhodná podlaha, výstavní systém, nezávislý systém zabezpečení. Bylo by dobré zároveň zvážit možnost přístupu do sálu z plánovaného výtahu, který bude určený pro méně pohyblivé spoluobčany. Pracovní skupina dále diskutovala o posouzení požárně bezpečnostního řešení, které navrhuje řešit další únikový východ.

Stejně jako v případě konírny je třeba úpravy Porotního sálu zapojit do většího rámce. K realizaci tohoto rozsáhlého projektu by vzhledem k doposud naplánovaným investičním akcím město mohlo přistoupit až po roce 2015.

Složení pracovní skupiny Zámek
Jaroslava Komárková – ředitelka ZUŠ J. B. Foerstera, radní a zastupitelka
Jan K. Čeliš – zastupitel
Petr Hamáček – 1. místostarosta Jičína a zastupitel
Marie Faruzelová – vedoucí odbory školství, mládeže a tělovýchovy
Robert Smolík – umělec
Miroslav Kazda – vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Martin Mezera – vedoucí oddělení státní památkové péče
Petr Krejčí – vedoucí oddělení správy MěÚ
Michal Babík – ředitel Regionálního muzea a galerie v Jičíně
Radek Jiránek – architekt města Jičína

pokračování příště