Cílem rekonstrukce je plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Úpravna dodává pitnou vodu asi polovině obyvatel Hořic a okolí a do budoucna by se mohla stát hlavním zdrojem pro celou oblast.

V těchto dnech VOS předává staveniště společnosti VCES a.s., která vyhrála výběrové řízení s nejlevnější nabídkou rekonstrukce, a to necelých 97 milionů s daní. Stavba bude rozdělena na pět etap a potrvá až do konce srpna 2015. Další tři měsíce se pak bude úpravna postupně uvádět do provozu.

Hlavním důvodem rekonstrukce úpravny, která slouží už od 60. let, je plné využití vrtů, ze kterých čerpáme, a zefektivnění získávání a následné úpravy vody. Nové technologie dokážou vodou dokonce šetřit.  Magdaléna Doležalová