Helena Vanická z odboru územního plánování přiblížila problematiku tvorby rozvojového dokumentu, jehož obsah popsali zhotovitelé současného návrhu, kteří také zodpovídali dotazy veřejnosti.

Do 5. ledna můžou občané i dotčené orgány podávat připomínky, které budou následně reflektovány a projednávány. Upravená verze návrhu územního plánu, určujícího budoucí směřování a rozvoj města, bude opět veřejně představena.