„Jedná se o vymýcení náletů v okolí, dále rozšíření a zpevnění. Komunikace je využívána zemědělci, zároveň vede k nové zástavbě," uvedl starosta Tomáš Skrbek.

Finanční náklady se budou pohybovat okolo 336 tisíc korun. Dále se obec chystá na přestavbu staré nepoužívané autobusové zastávky za 200 tisíc korun a výměnu oken u budovy úřadu za 250 tisíc.

V obou případech jde o etapy dlouhodobějších snah. Například loňská rekonstrukce nynější zastávky spolkla 173 tisíc korun, z čehož 120 tisíc pokryla evropská dotace z MAS Otevřené zahrady Jičínska, 20 tisíc firma Wega Recykling a 8 tisíc Mave a.s.