Důvodem je ohlášené přerušení dodávky elektrické energie společností ČEZ Distribuce a.s., po celý úřední den tedy bude zásadním způsobem omezen provoz, včetně klientského centra. Pokladna výběru pojistného bude uzavřena.

V tento den nebude z výše uvedeného důvodu možné poskytnout žádné služby, vyžadující práci s výpočetní technikou, např. sepsání žádosti o důchod. OSSZ Jičín bude tento den pouze přijímat listinná podání klientů a bude poskytovat obecné informace z oblasti sociálního pojištění. Korespondence a dokumenty zaslané v elektronické podobě do datové schránky OSSZ (ID: 2ubac8d) nebo opatřené elektronickým podpisem zaslané na adresu e-podatelny OSSZ (posta.jc@cssz.cz) budou na OSSZ zpracovány bezprostředně po obnovení dodávky elektřiny.

Prosíme proto klienty, aby zvážili možnost přesunutí osobního řešení svých záležitostí na OSSZ Jičín na jiný úřední den. Následující pracovní den, tj. ve středu 29. dubna již bude OSSZ Jičín poskytovat všechny služby v plném rozsahu během běžných úředních hodin. Klientům se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Současně OSSZ připomíná, že každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) bez rozdílu druhu výdělečné činnosti (tj. např. všichni podnikatelé, řemeslníci a živnostníci), kteří v roce 2014 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost činnost (po celý rok nebo po část roku), musí zpravidla do 4. května splnit zákonnou povinnost a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Více informací v tiskové zprávě ČSSZ na webových stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace.    OSSZ