Svou účast na večeru přislíbil i přední český historik profesor Robert Kvaček. Účastníci večera budou mít možnost zhlédnout malou výstavku zápisů z jičínské kroniky, z nichž bude možné se dozvědět, jak tyto osudné dny probíhaly přímo v našem městě.

Pořadatelé počítají s tím, že kdokoli z přítomných bude mít možnost vyjádřit svůj vlastní názor, třeba i v souvislosti se současnou snahou KSČM o opětovné získání politického vlivu.