Ta podle něho zpracuje výkresy pro dokončení stavby, která slouží jako památník obětem světových válek i jako turistická rozhledna. Věž byla postavena na vrcholu Hořického chlumu v letech 1925 – 38 podle plánů architekta Františka Blažka. Je vysoká 25 metrů a její dostavbě do projektovaných 40 metrů zabránila druhá světová válka. Na základní kámen památníku poklepal v roce 1926 prezident T. G. Masaryk při své návštěvě města a právě při stém výročí vzniku Československa má být zahájena podle Blažkových plánů dostavba věže. Na jejím vrcholu vznikne zasklený ochoz a nad ním ve výšce 37 metrů venkovní vyhlídka.

„Model dostavby vznikl podle výkresů z roku 1920. Slouží pro ilustraci jak bude věž ve finále vypadat a jako podklad pro prováděcí dokumentaci,“ říká Martin Stupecký za čtveřici autorů. „Za nejdůležitější považuji to, že model byl zpracován za pomocí digitálních technologií. To tady ještě nikdo nikdy nedělal,“ vstupuje do rozhovoru ředitel školy Josef Moravec.

„Je to výhoda 3D programů, člověk si to představí a pak přímo v počítači můžete všechno upravovat a dolaďovat,“ chválí novou zkušenost Martin Stupecký, který je pyšný na to, že se mohl podílet na tak významném projektu.

„Model se tiskl 267 hodin, zpracování v 3D programu se věnujeme od ledna mimo výuku,“ upozorňuje Sandy Hašlarová. Do party patří i Jan Vostřez, který jako jeho kamarádi studuje obor geotechniky, těžbu a zpracování kamene.

„Máme připravenu i kompletní dokumentaci. Model z PLA materiálu bude umístěn ve věži samostatnosti,“ pokračuje Martin Stupecký.

Pro zajímavost: studenty byl zpracován objem dat 60 Gigabytů, což je pro představivost 30 celovečerních filmů. „Byla to výzva, bylo to zábavné, “ usmívá se spokojeně David Semančík.

Na podzim se věž veřejnosti uzavře, slavnostní znovuotevření se předpokládá na jaře 2021. Projekt s odhadovanými náklady ve výši 15 milionů korun má mít vícezdrojové financování, na němž by se vedle kraje a města Hořice měla podílet i některá ministerstva.