O záchranu volají už několik let, letos se konečně dočkaly. Klášterní schody opraví firma Miroslav Zverec z Pecky za necelé čtyři miliony. Práce budou rozděleny po čtyři roky do čtyř etap, v té první je počítáno s opravou střechy. Asi největším zásahem bude renovace samotného schodiště, kde na prefabrikované stupně budou připevněny dřevěné dubové schody. Průchod unikátní stavbou bude omezen jen po dobu stavební činnosti.

Klášterní schody původně vlastnila církev, která je v roce 2015 převedla městu. Na renovaci krytého schodiště z roku 1735, vystavěného mezi lékárnou a chrámem Nanebevzetí Panny Marie, radnice zajistila dotaci z oblasti památkové péče ve výši zhruba 45 procent celkových nákladů. Na schodiště by se měly vrátit i repliky čtyř původních obrazů malíře Antonína Mühla z roku 1889. Zachycovaly čtyři výjevy ze života Panny Marie.