Studie, kterou zpracovala firma Lesoprojekt Stará Boleslav, počítá s vytvořením dendrologické naučné lokality. Dnešní stav svahů k Jizeře je neutěšený – prakticky ničím se neliší od smíšeného lesa.

„Svahy k Jizeře s pohledem do údolí Jizery jsou obrovský fenomén, který může Turnovu každý závidět. Jsou jedinečné. Z krajinářského hlediska jsou nesmírně hodnotné,“ předeslala zpracovatelka studie Jana Roušarová. Jejím úkolem bylo vymyslet, jak by se daly lesy šetrně přebudovat v místo, kde lze trávit volný čas třeba s rodinou. Podle Roušarové je nutné celý porost výrazně prosvětlit, aby vznikly výhledy k Jizeře, které zde původně byly. Ale právě toho se místní lidé nejvíce bojí. Na veřejném projednávání studie několik místních obyvatel napadlo záměr prosvětlit celý prostor. Autorka studie si však stojí za svým.

„Podle nás je zde hodně stromů. Porost nemůžeme konzervovat, je potřeba se o něj starat. Průhled je to, co dělá krajinu a prostor úžasný,“ argumentovala Roušarová. „Kdybychom les nechali, jak je, našim dětem by z něj nic nezbylo, stromy jsou totiž stejného stáří. Tím, že některé stromy vykácíme a nahradíme je novými, mladými, zajistíme, že les bude žít dál,“ vysvětlila.

Podle vedoucí turnovského odboru životního prostředí Miloslavy Šípošové je potřeba zpřístupnit celou plochu lidem, dosud totiž celý prostor připomíná spíše les. „Hlavní změnou je nejen omezené kácení a nová výsadba, ale i obnovení cestiček, jejich odvodnění a dodání vhodného mobiliáře. Předmětem zadání studie bylo i vytvoření cvičebních prvků z přírodních materiálů,“ vyjmenovala Šípošová. Autorka studie Jana Roušarová ji doplňuje: „Park hodláme propojit s Jizerou, aby byla možnost projít svahem až k vodě. V těsné blízkosti náhonu budeme muset obnovit cestu, která je dnes již velmi vymletá vodou. Nachází se zde také zapomenutý lom, který zbavíme náletů a vyčistíme ho. Bude osazen lavičkami a vytvoří jakési odpočinkové místo.“

Tomáš Lánský