Letošním tématem, které má podněcovat diskusi, je kritika. Je kritik nepřítelem umělce? Může se sama kritika stát uměním? Odpovědi nejen na tyto otázky hledají umělci spolu s účastníky během týdenního kulturního dění.

Festival se zaměřuje na kritiku především proto, že F. X. Šalda, který je považován za jednoho z největších českých kritiků, slaví v roce 2017 dvojité jubileum. Uplynulo sto padesát let od jeho narození a také osmdesát let od jeho úmrtí.

Zahrada Šrámkova domu se stala místem konání mnoha autorských čtení současných českých autorů. Ve čtvrtek 6. července od 17 hodin zde můžete vyslechnout básníka Jana Škroba a jeho Poesii okraje.

Během týdne se uskutečnilo několik přednášek a samozřejmě také diskuzí. Zúčastnit se můžete přednášky na Téma Literární kritika v praxi, kterou v místní Spořitelně v pátek 7. července od 9 hodin povede Erik Gilk. Diskutovat a uvažovat o umění se zde bude od 15 hodin na téma Kritika kritice kritikou.

V programu najdete také divadelní představení pro děti i dospělé, jedinečné hudební hosty i zajímavé výstavy. „Účast odpovídá loňskému ročníku, zájem o připravený program je velký, divadlo bylo zatím pokaždé vyprodané,“ uvádí Eva Marková, koordinátora programu a dílen.

Pro zájemce byly připraveny celotýdenní dílny, které jsou rozděleny do několika tematických okruhů: Řečové dílny, Jazykové dílny, Kritické dílny, Dramatické dílny a Hudební dílny. Těšit se tak můžete na dílny anglického a německého překladu, dabingu, tvůrčího psaní, rétoriky a přednesu, kritiky překladu nebo divadelního snění. „Letos se navýšila účast dětí na dílnách, z osmdesáti přihlášených tvoří zhruba třetinu právě děti,“ říká Marková.

V sobotu 8. července si nenechte ujít od 9 hodin tradiční Třešňový jarmark na náměstí. Následovat budou závěrečná vystoupení účastníků dílen. Festivalovou tečkou se stane koncert Báry Zmekové na Zahradě Šrámkova domu od 19.30 hodin.