Podle informací Jakuba Šmída z investičního odboru radnice zde dojde k opravě stávajícího povrchu vozovky v šíři 6 metrů. Nový koberec bude oddělen od parkovacích ploch vodícími pásky. Počet míst k parkování se nezmění, jen betonové panely na parkovišti u domů č. 520 až 525 nahradí živičný povrch.

Zakázku za 1,5 milionu korun (s DPH) získala firma M-Silnice Jičín. Úsek má být opraven během listopadu. „Požádali jsme o státní podporu, ale zatím s nejistým výsledkem," uvedl Jakub Šmíd.

Upozorňuje ještě řidiče, že v daném úseku budou instalovány dva zpomalovací pruhy. Jeden u domova seniorů a druhý před domem č. 396. Řidiče zároveň žádá o shovívavost. V místech, kde se instalují vodící pásky do položení živičného povrchu nelze parkovat. Takže nezbývá, než dočasně „zabydlet" vůz v sousedních lokalitách.