V pondělí 3. června budou zahájeny stavební práce na akci „Rekonstrukce komunikace a rozšíření parkování v ulici Zborovská“. Nejprve dojde k zemním pracím pro rozšíření parkovacího zálivu, a to odstraněním stávajících dřevin apod. Upozorňujeme, že tímto dnem bude ulice Zborovská od křižovatky ul. Šalounova po ul. Husova kompletně uzavřena pro automobily a bude znemožněno i parkování v této části. Město Hořice zajistí občanům po dobu stavby náhradní parkovací plochu u sportovní haly gymnázia.

Další harmonogram prací:

Dne 1. července 2024 dojde k odstranění stávajícího živičného povrchu v této části komunikace, budou provedeny nové konstrukční vrstvy a 10. července bude položen nový živičný povrch i v části ul. Husova, kde bude částečná uzavírka po nezbytně nutnou dobu. Dne 12. července bude odfrézován zbytek části živičného krytu vozovky v ulici Husova a 16. července bude položen živičný kryt nový.

Stavební práce podle harmonogramu potrvají do 31. července 2024, kdy by stavba měla být dokončena, včetně úpravy zeleně a výsadby nových dřevin.