Zápis do 1. ročníku se uskuteční dnes od 16 do 18 hodin. „Nabízíme rodinné klima, individuální přístup, dvojjazyčné vyučování některých předmětů. Máme i bohatý výběr kroužků. Do vyučování budou také zahrnuty prvky alternativní pedagogiky, metody kritického myšlení," vzkazuje zdejší kolektiv učitelek. Do školy zve i zájemce, kteří přemýšlí o přestupu do 1. – 5. ročníku z jiné základní školy.