A tak bylo v obci od samého rána patřičně živo – uklízely se všechny příkopy na přístupových komunikacích do obce od nepořádku, který sem lhostejní lidé vyhodili.

Mimochodem nejhorší v tomto ohledu byla lokalita ve směru na Jičíněves, kde se u staré hájenky někdo nelegálním způsobem zbavil velké části plastů, pneumatik a dalších součástek z vyřazeného automobilu. V rámci úklidu byla dále uklizena celá obec, zametaly se chodníky, čistily se komunikace, uklízelo se okolo sokolovny, na hřbitově i v parku. Pracovalo se také na jarních úpravách a úklidu na fotbalovém hřišti a v jeho okolí, kompletně vyčištěno bylo opět po roce také koupaliště. Všichni, kdo přišli, odvedli skutečně ohromný kus práce.

A co tedy bylo výsledkem společného snažení? Výsledkem byl nejen traktorový vlek naplněný až po okraj nejrůznějším odpadem a nepořádkem, ale hlavně a především dobrý pocit z toho, že jsme pro naši obec a její okolí opět společně něco užitečného udělali. Dík patří všem, kteří se přidali a v sobotu přišli.   Pavel Berný