Ve svém příběhu popiš: Co máš rád na místě, kde žiješ? Čím bys chtěl návštěvníka zaujmout, překvapit, pochlubit se? Co vidíš, když se jiný nedívá?

Bude ti stačit tužka a papír nebo počítač. Nesmí chybět fantazie.

"Pošlete nám psaný příběh, pohádku, vyprávění, básničku, sci-fi , prostě volná forma v rozsahu maximálně dvě strany A4. Důležité je dodržet téma - území, region, kraj, kde žijete," nabádá Zdeňka Novotná z MAS Podchlumí.

Výzva je určena žákům prvního i druhého stupně. Hodnocení bude probíhat právě v těchto dvou kategoriích. Psané texty posílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu map@podchlumi.cz, ručně psané texty pak poštou na MAS Podchlumí, z.s., Holovousy 39, 508 01 Hořice - do levého horního rohu obálky uveďte TADY JSEM DOMA. Text je možné i nafotit nebo naskenovat.

Každý text je třeba označit jménem a příjmením autora, bydlištěm, školou a třídou, emailem.

Ze všech zaslaných děl budou v každé kategorii vybrána tři nejzajímavější díla a jejich autoři budou náležitě odměněni. Vyhlášení na konci května 2020.

Termín odevzdání prací je 30. dubna.

Ilustrační fotografie.
Mateřská škola Husova v Hořicích je uzavřena