Vesnice musí přistoupit na sloučení dvou ze šesti vyústění obecní kanalizace. Jde již o dlouhodobý požadavek odboru životního prostředí Královéhradeckého kraje. Aby obec nadále mohla vypouštět odpadní vodu, musí tuto investici podstoupit. Vedení Podhorního Újezdu a Vojic zřejmě na akci nezíská žádnou dotaci.

Zároveň je v plánu zatrubnění příkopu v části Podhorní Újezd včetně renovace chodníku a opěrné zdi. Předpokládané náklady jsou 800 tisíc korun. Obecní úřad se však chystá požádat o státní dotaci, která by pokryla přibližně tři čtvrtiny z výše zmíněné částky.

Mezi plánovanými akcemi v příštím roce je také výměna oken ve škole, což podle odhadů přijde na více než 300 tisíc korun, a na obecním úřadě včetně zateplení pláště. I zde je možnost získání dotace. Deník o tom informoval starosta Josef Chudoba.