Tento návrh čeká ještě schválení krajské rady a zastupitelstva. Začátkem týdne se uskutečnila schůzka vedená starostou města Pavlem Šubrem, zástupcem školy Emilem Stehlíkem a ředitelem firmy Deprag Jiřím Kotyškou, s gestorem školství Královéhradeckého kraje Zdeňkem Krausem. Ten uznal výhrady ke způsobu, jakým byla celá záležitost vedena, a slíbil, že tento bod bude na jednání rady příští týden stažen z programu. „Jsem rád, a Zdeněk Kraus nám dal za pravdu, že taková změna, která se připravovala, měla být průběžně projednávána s vedením města a s učilištěm, které také nic nevědělo. Ze strany úředníků nebyl přístup seriózní,“ poznamenal starosta Pavel Šubr.

Ve hře je i Deprag

Ředitel místního Depragu Jiří Kotyška, který se spolupodílel na otevření nového oboru obráběč kovů, si sloučení učiliště nepřipouští, domnívá se, že k tomu není žádný podstatný důvod. Kromě praktické výuky nabízí prospěchové stipendium a perspektivní zaměstnání.

O návrhu slučování škol se ředitel školy Pavel Petr dozvěděl 2. července z telefonického hovoru s vedoucím odboru školství Pavlem Jankovským. S tím rezolutně nesouhlasí. Je hluboce přesvědčen, že tato škola sem patří. Také on velice těžce nese způsob, jakým úředníci o budoucnosti zařízení rozhodují. Sloučení školy vnímá jako likvidační.

Malý podíl odborných škol v kraji

Královéhradecký kraj má největší podíl nejmenších středně odborných škol v celé republice. Podle statistik bude do dvou až tří let v kraji o dvacet až třicet procent dětí méně. „Já jsem udělal všechno pro to, aby škola nezkrachovala, ale doposud má v neuzavřeném přijímacím řízení zapsáno pět uchazečů o obor obráběč kovů, to není na přežití, “ vysvětlil vedoucí odboru školství Královéhradeckého kraje Pavel Jankovský. Učiliště jsou financována z ministerstva školství podle počtu přijatých dětí.