Škola třídu modernizovala za 630 tisíc. Vedle nových rozvodů sítí je tu i nový nábytek, katedra. Akci finančně podpořila i obec.