Poplatek ve výši dvaceti korun byl stanoven už v lednu, kvůli covidu Jičín jeho zavedení od dubna odložil. Smyslem poplatku je, aby se turisté a návštěvníci Jičína symbolicky podíleli na hrazení provozních nákladů města stejně jako jeho obyvatelé. Do roku 2008 Jičín poplatek vybíral, poté byl zrušen.

Město na znění nové vyhlášky pracuje, s ministerstvem vnitra nyní jedná o vyjmutí povinnosti z poplatku pro městské příspěvkové organizace, které poskytují ubytování.