Jako ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobrou trvání služebního poměru více než dvacet let si medaili převzal pprap. Martin Lokvenc ze stanice Jičín.

Za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobrou trvání služebního poměru více než deset let služby byl oceněn pprap. Miroslav Řehák rovněž z Jičína.