Radnice už vybrala na doporučení Dopravní pracovní skupiny jednu z nabízených variant. První možností bylo kolmé parkování a vybudování chodníku, který by vedl podél haly. Vzniklo by zde 32 parkovacích míst. Tato varianta je podle projektanta jednodušší a levnější, neřešila by ale problematické vyjíždění na silnici II/286, kdy je dopravní situace, především při konání větších zápasů, dosti nepřehledná.

„Druhou a schválenou verzí je stavba chodníku podél silnice, podle kterého by auta parkovala a pak by navazovalo šikmé stání směrem k hale. Zde by vzniklo třicet parkovacích míst. Chodník tak oddělí parkovací sektor od komunikace. Jedná se o bezpečnější variantu, kdy auta nebudou vyjíždět přímo do vozovky," nastiňuje místostarosta Jan Jiřička řešení, které přijde na řadu v příštím roce. 

Řidiči pak budou najíždět na parkoviště v jednom směru z centra a vyjíždět ke kuželně. V obou variantách se počítá také se zelení. Před kuželnou by zůstala kvůli terénu varianta první – kolmé parkování a chodník by přecházel před budovu.

Souběžně se také počítá s rekonstrukcí silnice od kruhového objezdu až k lodžii, kterou plánuje pro letošní rok Královéhradecký kraj.