Celostátní finále proběhne v sobotu 28. května v Praze v prostorách partnera soutěže, Školy vaření Chefparade. Všichni soutěžící ve své kategorii dostanou k dispozici stejné suroviny – ovoce a zeleninu. Je na nich, co z nich „vykouzlí".

O vítězi každé věkové kategorie rozhodne na místě pětičlenná porota složená z odborníků na výživu a gastronomii.

Na vítězný tým z každé kategorie v doprovodu pedagoga čeká zážitky nabitý víkend v Ekologickém centru Orlov u Příbrami od pátku 3. do neděle 5. června.

Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě.
Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.